Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 27/CV-BĐH112 ngày 01/03/2004 của Văn phòng Chính phủ- Ban Điều hành đề án 112 về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch năm 2004 thực hiện Đề án 112 tại các Bộ, tỉnh

Số hiệu: 27/CV-BĐH112 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đình Thuần
Ngày ban hành: 01/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 112
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/CV-BĐH112
V/v hướng dẫn triển khai kế hoạch năm 2004 thực hiện Đề án 112 tại các Bộ, tỉnh

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
 - UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Cơ quan Trung ương các đoàn thể nhân dân.

 

Ngày 17/11/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quy định số 242/2003/QĐ-TTg giao kế hoạch ngân sách năm 2004, trong đó có chi tiêu ngân sách thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản thực hiện Đề án 112 của các Bộ, tỉnh. Xét tình hình khó khăn chung, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 13/2/2004 cho phép kéo dài thời gian thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2003 cho một số dự án, trong đó có các dự án đầu tư thuộc Đề án 112. Căn cứ tình hình triển khai dự án Trung tâm tích hợp dữ liệu thuộc Đề án 112 trong thời gian qua, Ban Điều hành Đề án 112 hướng dẫn cụ thể như sau:

1/ Vốn xây dựng cơ bản năm 2003:

Các Bộ, tỉnh đã có văn bản đề nghị được kéo dài thời gian thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2003 để xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu thuộc Đề án 112 phải kết thúc trước 15/4/2003.

2/ Vốn xây dựng cơ bản năm 2004:

- Theo phân cấp đầu tư của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 và Thông tư 34/2002/TT/BTC ngày 17/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện Đề án 112, vốn đầu tư tập trung của Trung ương năm 2004 cho Đề án 112 đã được phân bố theo Quyết định số 242/2003/QĐ-TTg nói trên là vốn dành cho dự án xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của các Bộ, tỉnh; không được điều chuyển cho các dự án khác.

- Kế hoạch triển khai vốn XDCB năm 2004 cho dự án Trung tâm tích hợp dữ liệu phải kèm theo phụ lục các sơ đồ kết nối cụ thể theo tài liệu hướng dẫn thiết kế kỹ thuật của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ, danh mục mua sắm và sử dụng thiết bị, bảo đảm đưa vào hoạt động các dịch vụ cơ bản theo định hướng công nghệ của Đề án 112.

Các Bộ, tỉnh phải gửi bản Kế hoạch triển khai dự án Trung tâm tích hợp dữ liệu năm 2004 đến Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ để thẩm định kỹ thuật trước ngày 15/4/2004.

- Sau khi có ý kiến thẩm định kỹ thuật của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ, chủ đầu tư cần thực hiện các thủ tục đầu tư đã được hướng dẫn tại công văn số 251/VPCP-BĐH112 ngày 30/10/2002 của Ban Điều hành Đề án 112.

Đề nghị đồng chí Trưởng ban Điều hành Đề án 112 của các Bộ, tỉnh khẩn trương chỉ đạo Văn phòng bộ, tỉnh, cơ quan chủ đầu tư dự án Trung tâm tích hợp dữ liệu khẩn trương xây dựng và triển khai công việc của dự án theo đúng tiến độ nói trên.

 

PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 112
Vũ Đình Thuần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 27/CV-BĐH112 ngày 01/03/2004 của Văn phòng Chính phủ- Ban Điều hành đề án 112 về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch năm 2004 thực hiện Đề án 112 tại các Bộ, tỉnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.108
DMCA.com Protection Status

IP: 3.208.22.127