Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2330/BXD-VKT của Bộ Xây dựng về việc thoả thuận định mức xây dựng cơ bản ngành Bưu điện

Số hiệu: 2330/BXD-VKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 15/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2330/BXD-VKT
V/v thoả thuận định mức XDCB ngành Bưu điện

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2000 

 

Kính gửi: Tổng cục bưu điện  

 

Bộ Xây dựng đã nhận Công văn số 2013/TCBĐ-KTKH ngày 15/11/2000 của Tổng cục Bưu điện về việc thoả thuận Bộ định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công tác xây lắp ngành Bưu điện là công tác xây lắp mang tính chuyên ngành. Công tác này chưa có trong hệ thống định mức dự toán XDCB hiện hành của Nhà nước, do đó việc ban hành là cần thiết và phù hợp với Qui chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ. Bộ định mức XDCB ngành Bưu điện được xây dựng có qui mô lớn và toàn diện bao gồm hầu hết các lĩnh vực của chuyên ngành Bưu điện đã được xây dựng đúng nguyên tắc phương pháp hiện hành của Nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng thoả thuận để Tổng cục Bưu điện ban hành tạm thời trong ba năm (từ năm 2001 đến 2003) Bộ định mức XDCB chuyên ngành Bưu điện (như trong phụ lục kèm theo công văn) và trên cơ sở Bộ định mức này khẩn trương tiến hành lập bộ đơn giá XDCB để áp dụng cho chuyên ngành Bưu điện từ 01/01/2001.

Đề nghị Tổng cục Bưu điện hướng dẫn cụ thể việc áp dụng Bộ định mức và quá trình thực hiện chỉ đạo việc theo dõi, nếu phát hiện những vấn đề chưa hợp lý phản ánh về Bộ Xây dựng cùng nghiên cứu giải quyết./.

 

K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký) 
NGUYỄN HỒNG QUÂN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2330/BXD-VKT của Bộ Xây dựng về việc thoả thuận định mức xây dựng cơ bản ngành Bưu điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.131
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.21.186