Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2205/BTTTT-KHTC hướng dẫn lập và trình dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2009, 2010 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 2205/BTTTT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trần Đức Lai
Ngày ban hành: 20/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2205/BTTTT-KHTC
V/v Hướng dẫn lập và trình dự toán kinh phí thực hiện KH cung ứng dịch vụ VTCI các năm 2009, 2010.

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;
- Các doanh nghiệp viễn thông.

 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 903/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2009 về việc phê duyệt kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích các năm 2009, 2010. Quá trình triển khai Quyết định, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và các doanh nghiệp viễn thông cần lưu ý:

1. Khi lập và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông dự toán kinh phí hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích theo kế hoạch Bộ đã phê duyệt cho năm 2009 và năm 2010 cần thể hiện chi tiết dự toán kinh phí hỗ trợ cho từng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chia ra tiến độ cấp kinh phí hỗ trợ hàng Quý trong 2 năm (2009-2010).

2. Khi xác định chỉ tiêu duy trì mạng điện thoại cố định, internet theo điểm a khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 903/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị cần nêu rõ số liệu về số lượng thuê bao thực tế mà doanh nghiệp sẽ duy trì năm 2009-2010 và số lượng thuê bao doanh nghiệp được Nhà nước hỗ trợ kinh phí duy trì mạng lưới theo định mức hỗ trợ do Bộ Thông tin và Truyền thông qui định. Khi xác định số liệu về "số thuê bao phát triển mới đã thực hiện (theo Hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008)" để tính kinh phí hỗ trợ, cần lưu ý:

- Trường hợp doanh nghiệp thực hiện không đạt chỉ tiêu kế hoạch phát triển thuê bao mới do Bộ đặt hàng năm 2008 thì chỉ tính số liệu nêu trên theo số thực tế doanh nghiệp đã thực hiện. Trường hợp số lượng thuê bao hiện duy trì cuối năm 2008 (đầu năm 2009) thấp hơn số thuê bao đầu năm 2008 + (cộng) với số thuê bao phát triển mới đã thực hiện (theo Hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008) thì tính dự toán kinh phí hỗ trợ duy trì cho doanh nghiệp và kinh phí hỗ trợ cho các chủ thuê bao cá nhân, hộ gia đình trên số thuê bao thực tế đầu năm 2009 + (cộng) số lượng thuê bao phát triển mới theo kế hoạch năm 2009 và 2010.

- Trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển thuê bao mới được Bộ đặt hàng năm 2008 thì số lượng thuê bao phát triển mới năm 2008 được cộng để tính kinh phí hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp duy trì mạng lưới cung ứng dịch vụ bằng chỉ tiêu số lượng thuê bao theo Hợp đồng đặt hàng. Phần phát triển vượt chỉ tiêu kế hoạch do doanh nghiệp tự bù đắp kinh phí duy trì mạng lưới.

3. Trong quá trình xác định các chỉ tiêu sản lượng và kinh phí hỗ trợ duy trì mạng lưới cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ viễn thông công ích theo Quyết định số 903/QĐ-BTTTT ngày 30/6/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông, trường hợp chưa xác định chính xác được số liệu thực hiện Hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ của năm 2008 thì Quỹ và doanh nghiệp được tạm tính các chỉ tiêu sản lượng trong Hợp đồng đặt hàng cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và dự toán kinh phí hỗ trợ năm 2009 và năm 2010 để trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt. Sau khi có kết quả nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008, Quỹ trình Bộ điều chỉnh dự toán kinh phí hỗ trợ.

Đề nghị Quỹ và các doanh nghiệp lưu ý thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT; KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Đức Lai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2205/BTTTT-KHTC ngày 20/07/2009 hướng dẫn lập và trình dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2009, 2010 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.076

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248