Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 212/CNTT-TTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Công nghệ thông tin Người ký: Nguyễn Tiến Dũng
Ngày ban hành: 30/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
CỤC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 212/CNTT-TTĐT
V/v đóng góp ý kiến lần 2 cho dự thảo Quy chế

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 10/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp giai đoạn 2009-2010, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động nghiệp vụ và công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, xác định rõ hơn nữa cơ chế phối hợp cũng như nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc tổ chức, quản lý, duy trì và cung cấp, cập nhật thông tin lên Cổng thông tin của Bộ Tư pháp, Cục Công nghệ thông tin đã xây dựng và lấy ý kiến các đơn vị về dự thảo Quy chế Quản lý và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp lần một của các đơn vị, Cục Công nghệ thông tin đã tổng hợp, chỉnh sửa dự thảo. Để Dự thảo tiếp tục được hoàn thiện, Cục Công nghệ thông tin đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến lần hai cho dự thảo và gửi về Cục Công nghệ thông tin trước ngày 06/9/2010 để Cục Công nghệ thông tin nghiên cứu, tổng hợp trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành.

(Nội dung dự thảo Quy chế trên được đăng tải tại Trang Thông tin điều hành - Mục Văn bản của các đơn vị cần lấy ý kiến)

Quá thời hạn trên, nếu không nhận được ý kiến, Cục Công nghệ thông tin xin được hiểu là Quý đơn vị hoàn toàn nhất trí với nội dung dự thảo.

Cục Công nghệ thông tin rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác điều hành, quản lý của Bộ.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị!

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 212/CNTT-TTĐT ngày 30/08/2010 đóng góp ý kiến lần 2 cho dự thảo Quy chế do Cục Công nghệ thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.619

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!