Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 21/TTg-QHQT về việc đề xuất của Bỉ và Pháp thực hiện dự án vệ tinh nhỏ VNREDSat-1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 21/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 21/TTg-QHQT
V/v đề xuất của Bỉ và Pháp thực hiện dự án vệ tinh nhỏ VNREDSat-1

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Viện Khoa học và Công nghệ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ.

 

Xét đề nghị của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (công văn số 09/KHCNVN-HTQT, ngày 01 tháng 12 năm 2008 và công văn số 1801/KHCNVN-HTQT, ngày 25/12/2008) về đề xuất của Bỉ và Pháp thực hiện dự án Vệ tinh nhỏ VNREDSat-1, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 297/BKH-KHGDTN&MT ngày 31 tháng 12 năm 2008) về việc lựa chọn vệ tinh nhỏ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với các nội dung báo cáo của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam được nêu tại công văn trên về việc lựa chọn Pháp là nhà cung cấp công nghệ và vốn ODA để thực hiện dự án “Vệ tinh nhỏ Việt Nam giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai (VNREDSat-1)”.

2. Giao Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện Dự án VNREDSat-1 và về hiệu quả của Dự án VNREDSat-1 nhằm phục vụ Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 137/2006/QĐ-TTg , ngày 14 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để sử dụng nguồn vốn ODA của Pháp đối với Dự án VNREDSat-1 theo quy định.

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan chủ động giải thích với phía Bỉ và đề xuất với Bỉ dành khoản ODA của Dự án Vệ tinh nhỏ VNREDSat-1 cho các dự án ưu tiên khác của Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN các Vụ: TH, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 21/TTg-QHQT về việc đề xuất của Bỉ và Pháp thực hiện dự án vệ tinh nhỏ VNREDSat-1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.073

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149