Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 203/BNN-KHCN về việc yêu cầu sử dụng phần mềm mã nguồn mở do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 203/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Triệu Văn Hùng
Ngày ban hành: 09/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 203/BNN-KHCN
V/v yêu cầu sử dụng phần mềm mã nguồn mở

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ

Ngày 24/8/2007 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 08/2007/QĐ-BTTTT về Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, tổ chức khi sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để đầu tư, mua sắm, thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển CNTT, phải ưu tiên đầu tư, mua sắm sử dụng các sản phẩm có trong danh mục này.

Bốn sản phẩm phần mềm sau đây được yêu cầu sử dụng gồm phần mềm văn phòng OpenOffice (các phiên bản 2.0, 2.1, 2.2 và 2.3), phần mềm thư điện tử máy trạm Mozilla Thunderbird, phần mềm trình duyệt web Mozilla Firefox, phần mềm bộ gõ tiếng Việt Unikey.

Các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở khác đáp ứng yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước sẽ tiếp tục được Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, sửa đổi bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế.

Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị khi triển khai các hoạt động CNTT cần tham khảo quyết định trên. Trường hợp có vướng mắc khi triển khai áp dụng danh mục, đề nghị các đơn vị báo cáo Bộ để đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, xem xét giải quyết cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Bá Bổng (để b/c);
- Lưu VP, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Triệu Văn Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 203/BNN-KHCN về việc yêu cầu sử dụng phần mềm mã nguồn mở do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.177

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139