Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1925/VPCP-WebCP về việc trang tin điện tử Chính phủ chuyển thành Cổng thông tin điện tử Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1925/VPCP-WebCP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 10/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1925 /VPCP-WebCP
V/v Trang tin điện tử Chính phủ chuyển thành Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Bưu chính, Viễn thông;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Văn hoá – Thông tin;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Công nghiệp;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo Website Chính phủ và Tổng Biên tập Website Chính phủ, tại Phiếu trình số 2084-PT ngày 09 tháng 4 năm 2007 (kèm theo Báo cáo số 08/WebCP-HCTH ngày 09/4/2007 của Website Chính phủ) về việc đổi tên Trang tin điện tử Chính phủ và sửa đổi, bổ sung Quyết định 250/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 về tổ chức, hoạt động của Trang tin điện tử Chính phủ (Website Chính phủ) trên Internet, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo Website Chính phủ và đề nghị của Tổng biên tập Website Chính phủ tại các văn bản nêu trên; Giao Website Chính phủ phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trang tin điện tử Chính phủ thành: Cổng thông tin điện tử Chính phủ, đồng thời sửa đổi, bổ sung Quyết định 250/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 cho phù hợp với quy mô hoạt động và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP:BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản, Phạm Viết Muôn; VT Vụ TCCB Nguyễn Văn Tâm
- Website Chính phủ;
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1925/VPCP-WebCP về việc trang tin điện tử Chính phủ chuyển thành Cổng thông tin điện tử Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.943
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76