Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1867/UBND-THo về cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 1867/UBND-THo Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Hà Quang Tiến
Ngày ban hành: 05/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1867/UBND-THo
V/v cấp phép sử dụng tần số và TB vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh

Vĩnh Yên, ngày 05 tháng 06 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Bưu chính, Viễn thông

UBND tỉnh nhận được văn bản số 82/SBCVT-VT&CNTT ngày 18-5-2007 của Sở Bưu chính, Viễn thông về việc ủy quyền cho Sở Bưu chính, Viễn thông ra văn bản đề nghị cấp, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện (VTĐ) trên địa bàn. Sau khi xem xét Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý, giao Sở Bưu chính, Viễn thông căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước ban hành các văn bản đề nghị Cục tần số VTĐ cấp hoặc gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ cho các đơn vị trong tỉnh có nhu cầu sử dụng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kg;
- CPCT, CPVP;
- Phòng T.Hợp;
- Lưu VT, TTTH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Hà Quang Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1867/UBND-THo về cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.323

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89