Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1515/BBCVT-VT của Bộ Bưu chính,Viễn thông về việc hướng dẫn thực hiện thông tư liên tịch về quản lý trò chơi trực tuyến

Số hiệu: 1515/BBCVT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Lê Thị Ngọc Mơ
Ngày ban hành: 01/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1515/BBCVT-VT
V/v: hướng dẫn thực hiện thông tư liên tịch về quản lý trò chơi trực tuyến 

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến 

Ngày 1/6/2006, Liên Bộ Bưu chính Viễn thông, Văn hoá Thông tin, Công an đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA về quản lý trò chơi trực tuyến, Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc triển khai các quy định trong Thông tư này, Bộ Bưu chính, Viễn thông, sau khi thống nhất với các cơ quan liên quan, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện một số nội dung quy định tại Điều 7Điều 9 của Thông tư như sau:

1. Về trường hợp doanh nghiệp thuê máy chủ (hoặc vị trí đặt máy chủ) trên mạng của một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7.

a) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến phải có hợp đồng rõ ràng, chi tiết với doanh nghiệp cho thuê máy chủ (hoặc vị trí đặt máy chủ), trong đó quy định rõ quyền và trách nhiệm của mỗi bên trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh, xử lý sự cố và phải có phương án dự phòng để đảm bảo an toàn cho hệ thống cung cấp dịch vụ khi có sự cố xảy ra.

b) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyết phải chịu trách nhiệm trước người sử dụng dịch vụ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chất lượng dịch vụ và an toàn, an ninh thông tin trong hệ thống cung cấp dịch vụ của mình bao gồm thông tin về người sử dụng dịch vụ quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 7 và Mục 2 công văn này, thông tin trong trò chơi của người sử dụng dịch vụ và các thông tin cần thiết khác trong hoạt động cung cấp dịch vụ của mình.

2. Về biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý thông tin về người sử dụng dịch vụ quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 7.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến phải triển khai hệ thống máy chủ, phần mềm tại máy chủ, các trang thiết bị khác và giải pháp cần thiết để quản lý thông tin về người sử dụng dịch vụ đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Cập nhật liên tục, tức thì tên, địa chỉ, số và nơi cấp chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người sử dụng dịch vụ hoặc người bảo lãnh cho người sử dụng dịch vụ dưới 14 tuổi.

b) Quản lý, lưu trữ các thông tin về người sử dụng dịch vụ quy định tại Điểm a và thời gian sử dụng dịch vụ của người sử dụng dịch vụ tại hệ thống máy chủ của doanh nghiệp ít nhất 30 ngày kể từ ngày sử dụng dịch vụ.

c) Doanh nghiệp phải có các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ và chỉ được cung cấp thông tin về người sử dụng dịch vụ quy định tại Điểm a Mục 2 công văn này cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Về việc báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định tại Khoản 6 Điều 9.

Vào tuần đầu tiên của Tháng 7 và Tháng giêng hàng năm tổng hợp và gửi báo cáo tình hình phát triển và hoạt động của doanh nghiệp tính đến ngày 30/6 hoặc 31/12 về Bộ Bưu chính, Viễn thông và các Sở Bưu chính, Viễn thông của các tỉnh/thành phố mà doanh nghiệp có cung cấp dịch vụ trờ chơi trực tuyến bao gồm các nội dung sau:

- Tên (nguyên gốc và Việt hoá), loại hình, nguồn gốc các trò chơi mà doanh nghiệp đang cung cấp.

- Tổng số lượng tài khoản đăng ký thực tế của từng trò chơi và tổng số người thực tế sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp theo từng địa phương; số lượng tài khoản tối đa hệ thống có thể đáp ứng được tại thời điểm bao cáo.

- Các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng trong trò chơi theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Nghị Định 160/2004/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Số lượng máy chủ, cấu hình máy chủ, địa điểm đặt máy chủ, phương thức và dung lượng kết nối với Internet và thuê kênh (nếu có).

- Tình hình hoạt động và tính hiệu quả của các phần mềm quản lý giờ chơi và quản lý thông tin về người sử dụng dịch vụ.

- Phương án đảm bảo an toàn, an ninh và phương án khắc phục khi có sự cố xẩy ra.

- Doanh thu theo từng tháng.

- Hợp tác với các doanh nghiệp khác để triển khai dịch vụ trò chơi trực tuyến của doanh nghiệp (nếu có, ghi rõ trách nhiệm của mỗi bên).

- Các kiến nghị và đề xuât (nếu có).

4. Về thời hạn hoàn thành việc triển khai các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ đối với các doanh nghiệp hiện đang cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến cho công cộng.

Các doanh nghiệp hiện đang cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyết cho công cộng phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kỹ thuật, nghiệp vụ quy định tại Thông tư 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA và các yêu cầu, hướng dẫn của công văn này báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông trước ngày 1/10/2006.

Trên đây là một số nội dung cụ thể hướng dẫn việc thi hành Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT về quản lý trò chơi trực tuyến. Đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến nghiêm chỉnh thực hiện./.

 

 TL.BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ VIỄN THÔNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Ngọc Mơ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1515/BBCVT-VT của Bộ Bưu chính,Viễn thông về việc hướng dẫn thực hiện thông tư liên tịch về quản lý trò chơi trực tuyến

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.558

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182