Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1432/BTTTT-PTTH&TTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Đỗ Quý Doãn
Ngày ban hành: 17/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1432/BTTTT-PTTH&TTĐT
V/v liên quan đến hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn

Thời gian vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được phản ánh của một số tổ chức, đơn vị về việc xuất hiện tình trạng nhân viên của các trang thông tin điện tử tổng hợp như: www.cafef.vn, http://gafin.vn, http://vietstock.vn, http://xzone.vn, http://ww.stockbiz.vn … tham dự họp báo, hội nghị, hội thảo do các Bộ, ngành … tổ chức để đưa tin như các cơ quan báo chí. Về vấn đề này, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí và thông tin điện tử trên mạng internet, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan lưu ý như sau:

Các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp không phải là cơ quan báo chí. Đây là loại hình cung cấp thông tin trên internet hoạt động theo quy định của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet (Nghị định 97/2008/NĐ-CP) và Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

Các trang thông tin điện tử tổng hợp của tổ chức, doanh nghiệp chỉ được cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí trong nước hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước phù hợp với quy định pháp luật về báo chí, về bản quyền. Theo quy định, những đơn vị này chỉ được trích dẫn nguyên văn, chính xác từ nguồn tin chính thức (bao gồm cả việc ghi rõ tên tác giả, tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó) và không được bình luận.

Như vậy, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp không được tự thu thập, cung cấp thông tin như các cơ quan báo chí. Do đó, việc nhân viên của các đơn vị này tham dự các cuộc họp báo, hội nghị, hội thảo do các Bộ, ngành … tổ chức để đưa tin như các cơ quan báo chí là không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành về báo chí, về thông tin điện tử trên internet.

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo để các cơ quan biết nhằm hạn chế hoạt động không đúng pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội nhà báo Việt Nam;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Cục Báo chí, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, Cục QLPTTH, TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1432/BTTTT-PTTH&TTĐT liên quan đến hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.280

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!