Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13706/BTC-CST năm 2020 thực hiện Nghị quyết 129/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13706/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 09/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13706/BTC-CST
V/v Thực hiện Nghị quyết số 129/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm 15 Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11/9/2020 của Chính phủ về Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8/2020 giao: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu trình Chính phủ giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thời hạn hoàn thành trong tháng 10/2020.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc miễn, giảm phí và lệ phí

Ngày 21/9/2020, Bộ Tài chính đã có công văn số 11523/BTC-CST gửi Văn phòng Chính phủ về phí, lệ phí liên quan đến dịch vụ công trực tuyến (bản photocopy gửi kèm).

Tại công văn số 8947/VPCP-KTTH ngày 27/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về phí, lệ phí liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến như sau: Đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính tại văn bản 11523/BTC-CST ngày 21/9/2010. Bộ Tài chính hướng dẫn các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện cụ thể theo quy định của pháp luật để khẩn trương triển khai nhiệm vụ về giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện nhiệm vụ công trực tuyến và các chi phí liên quan (bưu chính, tài khoản) nêu tại điểm 15 Nghị quyết số 129/NQ-CP.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, đề nghị:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương rà soát các khoản phí, lệ phí hiện hành thuộc ngành, lĩnh vực quản lý và đề xuất mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến hợp lý, gửi Bộ Tài chính ban hành hoặc trình Chính phủ quyết định theo thẩm quyền. Thời gian gửi về Bộ Tài chính trước ngày 15/12/2020.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu phí, lệ phí (thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) đối với hoạt động cung cấp trực tuyến phù hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính trước ngày 31/12/2020.

2. Về miễn, giảm các chi phí khác liên quan (bưu chính, tài khoản)

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan nghiên cứu miễn, giảm các chi phí liên quan (bưu chính, tài khoản) đối với các hoạt động cung cấp trực tuyến theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định, theo quyết định của pháp luật.

Cảm ơn sự phối hợp công tác của các cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ Công tác Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Vụ PC, Cục THTK, VPB;
- Lưu: VT, CST (CST5) (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13706/BTC-CST năm 2020 thực hiện Nghị quyết 129/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.361

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97