Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1086/BTTTT-VT về việc dự thảo Nghị định Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 1086/BTTTT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Lê Nam Thắng
Ngày ban hành: 21/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1086/BTTTT-VT
V/v Dự thảo Nghị định Internet

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Sau 10 năm triển khai, Internet Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, đến thời Điểm này một số quy định quản lý đã không còn phù hợp; một số chính sách, biện pháp cần phải thay đổi và bổ sung để phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan xây dựng Nghị định Internet để thay thế Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 20/8/2001 về Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet. Ngày 16/11/2007, dự thảo Nghị định đã được đăng lên Mục “lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ” tại trang thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam (http://www.chinhphu.vn) và trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://www.mic.gov.vn).

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo với Quý Ủy ban về dự thảo Nghị định này. Trường hợp Quý Ủy ban có ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị định, đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Viễn thông) trước ngày 05/12/2007 để Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, kịp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định theo đúng tiến độ.

Xin gửi Quý Ủy Ban lời chào trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ VT.

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG
Lê Nam Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1086/BTTTT-VT về việc dự thảo Nghị định Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.283
DMCA.com Protection Status

IP: 52.201.27.211