Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3912/LĐTBXH-LĐVL ngày 15/11/2004 của Bộ lao động, Thương binh và xã hội về việc giải đáp chính sách cho người lao động

Số hiệu: 3912/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 15/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3912/LĐTBXH-LĐVL
V/v Giải đáp chính sách cho người lao động

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi: Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam

 

Trả lời công văn số  2054/BĐM&PTDN ngày 15/11/2004 của Quý Ban hỏi về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 27 Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và Điểm 4, Điểm 5 Phần I của Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần thì người lao động dôi dư cũng được mua cổ phần ưu đãi, kể cả mua cổ phần ưu đãi trả chậm nếu người lao động dôi dư thuộc lao động nghèo của doanh nghiệp.

Việc quý ban hỏi tại Điểm 1 của công văn nói trên thuộc thẩm quyền xét duyệt của ban lãnh đạo doanh nghiệp... thông qua hội nghị công nhân viên chức của doanh nghiệp theo quy định tại Điểm 5 Mục I Thông tư số 15/2002/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Điểm 2 của công văn mà Quý ban hỏi đã được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP nói trên; Điểm 2 Mục VIII Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 9/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty Cổ phần.

Đề nghị Ban Đổi mới & phát triển doanh nghiệp tỉnh nghiên cứu các văn bản để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện./.

 

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3912/LĐTBXH-LĐVL ngày 15/11/2004 của Bộ lao động, Thương binh và xã hội về việc giải đáp chính sách cho người lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.887
DMCA.com Protection Status