Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 919/UBCK-QLPH về việc thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 919/UBCK-QLPH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Nguyễn Thế Thọ
Ngày ban hành: 20/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 919/UBCK-QLPH
V/v thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Các công ty niêm yết

Căn cứ theo quy định tại Điều 52, 53, 54 Luật Chứng khoán về việc đăng ký, lưu ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán đối với công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty niêm yết thống nhất thực hiện những vấn đề sau đây:

- Đăng ký tập trung toàn bộ số chứng khoán đã phát hành bao gồm cả các cổ phiếu phát hành thêm và tuân thủ đúng quy định về việc chuyển quyền sở hữu đối với các chứng khoán đăng ký thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

- Yêu cầu cổ đông lưu ký chứng khoán tại công ty chứng khoán trước khi thực hiện giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các công ty niêm yết được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCL, Tp.HCM
- TTGDCK HN
- TTLKCK
- Lưu: VP, Ban QLPH.

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ PHÁT HÀNH
Nguyễn Thế Thọ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 919/UBCK-QLPH về việc thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.318
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.75.115