Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 84/UBCK-QLKD về việc nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 84/UBCK-QLKD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Thục Anh
Ngày ban hành: 05/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 84/UBCK-QLKD
V/v nộp lệ phí cấp CCHN

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NỘP LỆ PHÍ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Để hoàn tất thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Thông tư 110/2002/TT-BTC ngày 12/12/2002 của Bộ Tài chính, cụ thể:

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán: 1 triệu đồng/1 người.

Việc nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán được thực hiện theo một trong hai hình thức sau:

- Bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản số 920.01.029 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mở tại Kho bạc Nhà nước Tp. Hà Nội, nội dung nộp ghi rõ “nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho… (tên người được cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán), số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu”.

- Nộp trực tiếp tại ban Kế hoạch Tài chính – UBCKNN hoặc cơ quan đại diện UBCKNN tại Tp. Hồ Chí Minh.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để cá nhân có tên trong danh sách kèm theo được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Ban KD.

TL. CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thị Thục Anh

 

TT

Tên

Ngày sinh

Quốc tịch

CMND/Hộ chiếu

Loại chứng chỉ

Số

Ngày

Nơi cấp

1

Nguyễn Văn Quang

08/03/1965

Việt Nam

021690905

08/08/2007

TPHCM

Môi giới chứng khoán

2

Huỳnh Hùng Dũng

31/01/1968

Việt Nam

022305946

14/04/1997

TPHCM

Môi giới chứng khoán

3

Huỳnh Thiện Ngũ Phúc

25/07/1975

Việt Nam

271233689

24/04/2007

Đồng Nai

Môi giới chứng khoán

4

Đinh Thị Liên Hương

05/03/1985

Việt Nam

111736732

19/01/2008

Hà Tây

Môi giới chứng khoán

5

Nguyễn Thuận An

31/03/1976

Việt Nam

012042205

10/08/2000

Hà Nội

Môi giới chứng khoán

6

Hoàng Thị Kim Thanh

18/04/1983

Việt Nam

182384169

16/02/2005

Nghệ An

Môi giới chứng khoán

7

Nguyễn Thanh Tuấn

18/01/1980

Việt Nam

111529057

19/10/2004

Hà Tây

Môi giới chứng khoán

8

Đàm Minh Hằng

28/08/1984

Việt Nam

012195512

10/03/1999

Hà Nội

Môi giới chứng khoán

9

Nguyễn Văn Thịnh

07/09/1978

Việt Nam

011838753

16/01/2007

Hà Nội

Môi giới chứng khoán

10

Ngô Việt Hải

05/06/1984

Việt Nam

186171094

02/04/2002

Nghệ An

Môi giới chứng khoán

11

Nguyễn Phong Vũ

28/04/1984

Việt Nam

186042987

24/07/2001

Nghệ An

Môi giới chứng khoán

12

Vũ Thị Thúy Hà

26/12/1984

Việt Nam

012893602

12/09/2006

Hà Nội

Môi giới chứng khoán

13

Nguyễn Minh Ngọc

07/11/1984

Việt Nam

012315652

15/03/2000

Hà Nội

Môi giới chứng khoán

14

Nguyễn Thị Phượng

20/10/1980

Việt Nam

320978545

11/09/2003

Bến Tre

Môi giới chứng khoán

15

Nguyễn Hùng Văn (Hồ Hùng Vân)

02/02/1945

Việt Nam

020154467

18/02/2008

TPHCM

Môi giới chứng khoán

16

Trương Thị Kim Oanh

27/05/1962

Việt Nam

030912284

03/12/2003

Hải Phòng

Môi giới chứng khoán

17

Nguyễn Ngọc Thụy Giang

10/11/1979

Việt Nam

023176938

24/08/1994

TPHCM

Môi giới chứng khoán

18

Nguyễn Thị Thanh

24/04/1962

Việt Nam

030187040

12/08/1997

Hải Phòng

Môi giới chứng khoán

19

Lê Văn Hồng

20/05/1985

Việt Nam

024562753

15/06/2006

TPHCM

Môi giới chứng khoán

20

Hoàng Hà

27/08/1977

Việt Nam

024952952

24/05/2008

TPHCM

Môi giới chứng khoán

21

Nguyễn Thanh Hằng

21/03/1983

Việt Nam

023676146

28/08/2003

TPHCM

Môi giới chứng khoán

22

Nguyễn Hồng Quân

04/11/1983

Việt Nam

012306637

30/03/2001

Hà Nội

Môi giới chứng khoán

23

Lê Thị Cẩm Linh

28/04/1978

Việt Nam

012234087

14/04/2006

Hà Nội

Môi giới chứng khoán

24

Bùi Khánh Hà

26/04/1980

Việt Nam

090858910

31/05/2005

Thái Nguyên

Môi giới chứng khoán

25

Vũ Nam Thắng

14/06/1973

Việt Nam

022448652

04/07/1997

TPHCM

Môi giới chứng khoán

26

Đinh Thị Hoàng Anh

06/12/1981

Việt Nam

250462222

03/06/1996

Lâm Đồng

Môi giới chứng khoán

27

Phạm Thị Phương Thảo

24/04/1982

Việt Nam

311758976

29/09/2003

Tiền Giang

Môi giới chứng khoán

28

Đoàn Thị Thúy

03/06/1984

Việt Nam

031205351

06/05/1999

Hải Phòng

Môi giới chứng khoán

29

Đào Thu Hằng

24/09/1978

Việt Nam

011933173

16/03/1996

Hà Nội

Môi giới chứng khoán

30

Phạm Ngọc Huy

18/06/1974

Việt Nam

240501228

28/01/2003

Đắk Lắk

Môi giới chứng khoán

31

Nguyễn Minh Tuấn

06/12/1982

Việt Nam

012083072

05/10/1997

Hà Nội

Môi giới chứng khoán

32

Trần Thị Hồng Hà

31/12/1979

Việt Nam

031001293

06/05/1994

Hải Phòng

Môi giới chứng khoán

33

Bùi Thị Thu Bình

01/09/1980

Việt Nam

031018582

10/05/1995

Hải Phòng

Môi giới chứng khoán

34

Nguyễn Thị Thùy Linh

19/09/1982

Việt Nam

012062431

31/01/2007

Hà Nội

Môi giới chứng khoán

35

Trần Dương Phương Thúy

16/11/1984

Việt Nam

225240117

20/12/2006

Khánh Hòa

Môi giới chứng khoán

36

Phạm Thị Vân Thảo

05/11/1985

Việt Nam

012996521

03/08/2007

Hà Nội

Môi giới chứng khoán

37

Phạm Chính Tâm

23/10/1976

Việt Nam

182109943

19/05/1994

Nghệ An

Môi giới chứng khoán

38

Nguyễn Thanh Chính

07/01/1983

Việt Nam

023721458

19/04/1999

TPHCM

Môi giới chứng khoán

39

Nguyễn Duy Phương

01/06/1982

Việt Nam

321056736

07/08/1997

Bến Tre

Môi giới chứng khoán

40

Cáp Lê Ngọc Niên

16/02/1983

Việt Nam

023547236

01/04/1999

TPHCM

Môi giới chứng khoán

41

Trần Thị Quý

26/11/1984

Việt Nam

250546270

16/12/1999

Lâm Đồng

Môi giới chứng khoán

42

Trần Minh Huyền

28/08/1979

Việt Nam

011847589

10/07/1994

Hà Nội

Môi giới chứng khoán

43

Lê Vương Hùng

03/09/1977

Việt Nam

240494312

03/02/2005

Đăk Lăk

Môi giới chứng khoán

44

Lê Trần Minh Tường

18/02/1985

Việt Nam

024034527

15/07/2002

TPHCM

Môi giới chứng khoán

45

Nguyễn Thị Mỹ Nương

25/08/1981

Việt Nam

271498553

23/03/1998

Đồng Nai

Môi giới chứng khoán

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quốc tịch

Số CMND/Hộ chiếu

Loại chứng chỉ

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

1

Hồ Đức Toàn

30/04/1983

Việt Nam

024781863

22/02/2008

TP HCM

Phân tích tài chính

2

Nguyễn Khắc Nhâm

10/05/1965

Việt Nam

023653034

24/08/2007

TP HCM

Phân tích tài chính

3

Trần Quốc Anh

11/11/1973

Việt Nam

022951332

03/06/2005

TP HCM

Phân tích tài chính

4

Huỳnh Thị Thanh Thảo

20/11/1982

Việt Nam

331394322

28/05/2007

Vĩnh Long

Phân tích tài chính

5

Nguyễn Thị Thùy Trang

16/01/1983

Việt Nam

201489174

07/09/2000

Đà Nẵng

Phân tích tài chính

6

Nguyễn Thị Thùy Dương

19/11/1979

Việt Nam

023462645

17/05/1997

TP HCM

Phân tích tài chính

7

Phùng Thị Tân Thanh

03/09/1981

Việt Nam

271450177

30/06/1997

Đồng Nai

Phân tích tài chính

8

Võ Tuấn Anh

24/05/1984

Việt Nam

290785104

27/07/2000

Tây Ninh

Phân tích tài chính

9

Lưu Thị Biển

31/03/1973

Việt Nam

024572110

05/07/2006

TP HCM

Phân tích tài chính

10

Ngô Thị Hoài Anh

07/05/1984

Việt Nam

142079011

28/07/1999

Hải Dương

Phân tích tài chính

11

Dương Minh Đức

19/07/1983

Việt Nam

012250867

28/06/1999

Hà Nội

Phân tích tài chính

12

Dương Quốc Tuấn

15/01/1984

Việt Nam

121502944

20/07/2001

Bắc Giang

Phân tích tài chính

13

Lê Tuấn Bách

10/08/1983

Việt Nam

225221071

14/06/2000

Khánh Hòa

Phân tích tài chính

14

Nguyễn An Quý

19/05/1982

Việt Nam

225203102

24/11/1999

Khánh Hòa

Phân tích tài chính

15

Nguyễn Thanh Tùng

16/12/1981

Việt Nam

012222965

22/08/2007

Hà Nội

Phân tích tài chính

16

Phạm Thị Hoa

14/09/1985

Việt Nam

111897834

17/10/2002

Hà Tây

Phân tích tài chính

17

Phạm Anh Tuấn

19/09/1985

Việt Nam

023983360

12/12/2001

TP HCM

Phân tích tài chính

18

Trần Hồng Oanh

23/02/1976

Việt Nam

023092180

14/12/1992

TP HCM

Phân tích tài chính

19

Phan Thị Ngọc Hân

17/07/1985

Việt Nam

023739695

09/08/2000

TP HCM

Phân tích tài chính

20

Vũ Thanh Vân

04/08/1980

Việt Nam

012063110

27/07/1997

Hà Nội

Phân tích tài chính

21

Nguyễn Thành Nghiệp

13/03/1976

Việt Nam

145011948

04/02/2002

Hưng Yên

Phân tích tài chính

22

Đỗ Thị Phượng Anh

10/12/1979

Việt Nam

023162203

08/08/1994

TP HCM

Phân tích tài chính

23

Nguyễn Hồng Quang

25/06/1980

Việt Nam

012028207

16/04/1997

Hà Nội

Phân tích tài chính

24

Trần Thị Thanh Minh

21/12/1983

Việt Nam

012140765

16/06/1998

Hà Nội

Phân tích tài chính

25

Vũ Lan Anh

25/06/1983

Việt Nam

012235310

15/05/1999

Hà Nội

Phân tích tài chính

26

Nguyễn Trung Thắng

06/01/1983

Việt Nam

012149991

17/07/1998

Hà Nội

Phân tích tài chính

27

Ngô Quang Nam

19/12/1968

Việt Nam

011430425

22/03/1999

Hà Nội

Phân tích tài chính

28

Trương Thùy Vân

20/04/1984

Việt Nam

012274280

19/08/2005

Hà Nội

Phân tích tài chính

29

Nguyễn Thị Hoa Lê

17/09/1979

Việt Nam

011882187

23/10/2006

Hà Nội

Phân tích tài chính

30

Nguyễn Thị Nhàn

05/03/1985

Việt Nam

162692513

04/07/2002

Nam Định

Phân tích tài chính

31

Dương Ngọc Hải

24/08/1985

Việt Nam

111624867

17/03/2003

Hà Tây

Phân tích tài chính

32

Mai Quỳnh Anh

12/12/1983

Việt Nam

012259497

21/03/2006

Hà Nội

Phân tích tài chính

33

Võ Viễn Thạch

06/12/1981

Việt Nam

194078112

14/02/2007

Quảng Bình

Phân tích tài chính

34

Trần Thị Trà Giang

07/02/1982

Việt Nam

273115435

26/02/2004

Bà Rịa

Phân tích tài chính

35

Nguyễn Thị Thanh Thanh

07/02/1982

Việt Nam

100714593

29/07/2005

Quảng Ninh

Phân tích tài chính

36

Hoàng Văn Thành

07/05/1980

Việt Nam

151226461

02/09/1999

Thái Bình

Phân tích tài chính

37

Nguyễn Bá Thắng

07/01/1968

Việt Nam

022099225

18/06/2008

TP HCM

Phân tích tài chính

38

Hoàng Tuấn Cường

17/10/1972

Việt Nam

022590872

12/05/2006

TP HCM

Phân tích tài chính

39

Nguyễn Thành Sơn

22/09/1984

Việt Nam

240792925

17/08/2005

Đăk Lăk

Phân tích tài chính

40

Võ Văn Cường

12/02/1978

Việt Nam

212000762

07/02/2006

Quảng Ngãi

Phân tích tài chính

41

Uông Thu Hương

28/12/1983

Việt Nam

012094799

14/01/1998

Hà Nội

Phân tích tài chính

42

Lâm Minh Chánh

02/10/1966

Việt Nam

023886346

13/03/2001

TP HCM

Phân tích tài chính

43

Nguyễn Kim Đăng

14/01/1979

Việt Nam

030996810

25/01/2006

Hải Phòng

Phân tích tài chính

44

Phạm Minh Dũng

10/10/1981

Việt Nam

013008906

07/11/2007

Hà Nội

Phân tích tài chính

45

Phạm Minh Phương

23/10/1973

Việt Nam

022792488

13/09/2008

TP HCM

Phân tích tài chính

46

Vũ Thùy Vân

21/12/1981

Việt Nam

273103981

26/06/1998

BR-Vũng Tàu

Phân tích tài chính

47

Phạm Thanh Vũ

25/02/1983

Việt Nam

250518951

01/11/1998

Lâm Đồng

Phân tích tài chính

48

Nguyễn Cảnh Thịnh

30/07/1983

Việt Nam

211787270

29/06/1999

Bình Định

Phân tích tài chính

49

Huỳnh Ngọc Hùng

03/10/1980

Việt Nam

271376612

23/10/1995

Đồng Nai

Phân tích tài chính

50

Nguyễn Thị Hạnh Vi

10/11/1983

Việt Nam

211836060

20/03/2001

Bình Định

Phân tích tài chính

51

Nguyễn Thị Thu Hà

05/09/1983

Việt Nam

230578241

10/11/1998

Gia Lai

Phân tích tài chính

52

Phan Văn Huy

23/08/1980

Việt Nam

011880818

09/09/2005

Hà Nội

Phân tích tài chính

53

Luân Thị Xuân Đào

03/12/1974

Việt Nam

024094367

22/11/2002

TP HCM

Phân tích tài chính

54

Nguyễn Thu Huyền

25/01/1982

Việt Nam

031107342

17/11/2004

Hải Phòng

Phân tích tài chính

55

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

02/10/1984

Việt Nam

023688338

21/05/1999

TP HCM

Phân tích tài chính

56

Lê Thanh Đức

05/04/1979

Việt Nam

194104137

05/11/2005

Quảng Bình

Phân tích tài chính

57

Diệp Trí Minh

29/07/1975

Việt Nam

022954913

15/11/2001

TP HCM

Phân tích tài chính

58

Nguyễn Hữu Tuấn

19/11/1977

Việt Nam

023164650

25/03/1995

TP HCM

Phân tích tài chính

59

Lê Kim Dung

01/01/1985

Việt Nam

311818576

29/06/2000

Tiền Giang

Phân tích tài chính

60

Nguyễn Anh Khoa

01/06/1984

Việt Nam

271645858

25/08/2000

Đồng Nai

Phân tích tài chính

61

Trần Xuân Nam

01/01/1966

Việt Nam

021838536

09/12/1999

TP HCM

Phân tích tài chính

62

Phạm Giang Linh

03/07/1978

Việt Nam

023331849

03/04/2007

TP HCM

Phân tích tài chính

63

Lê Minh Tâm

21/10/1971

Việt Nam

024274340

05/07/2004

TP HCM

Phân tích tài chính

64

Lê Huy Hoàng

15/11/1977

Việt Nam

191433227

17/10/1995

Thừa Thiên Huế

Phân tích tài chính

65

Huỳnh Phước Nguyên

27/10/1978

Việt Nam

311497040

14/08/2006

Tiền Giang

Phân tích tài chính

66

Nguyễn Thị Ngân Tuyền

29/04/1975

Việt Nam

022874456

21/08/1997

TP HCM

Phân tích tài chính

67

Nguyễn Văn An

10/12/1980

Việt Nam

211850754

05/10/2001

Bình Định

Phân tích tài chính

68

Nguyễn Anh Quốc

30/10/1968

Việt Nam

022609123

14/11/2003

TP HCM

Phân tích tài chính

69

Nguyễn Minh Ngọc Dung

13/03/1984

Việt Nam

290821317

15/01/2002

Tây Ninh

Phân tích tài chính

70

Lê Quốc Ân

18/05/1983

Việt Nam

023632607

13/05/1998

TP HCM

Phân tích tài chính

71

Lê Thị Tuyết Nhung

04/01/1983

Việt Nam

023715936

04/06/1999

TP HCM

Phân tích tài chính

72

Đào Minh Đức

19/05/1974

Việt Nam

011708907

03/02/2005

Hà Nội

Phân tích tài chính

73

Kim Thiên Quang

02/06/1983

Việt Nam

321086936

22/06/1999

Bến Tre

Phân tích tài chính

74

Mai Xuân Hòa

19/05/1979

Việt Nam

031039485

20/04/1996

Hải Phòng

Phân tích tài chính

75

Nguyễn Minh Triết

28/02/1979

Việt Nam

023415938

08/04/1996

TP HCM

Phân tích tài chính

76

Trương Đức Dân

13/10/1979

Việt Nam

125160290

24/12/2001

Bắc Ninh

Phân tích tài chính

77

Nguyễn Hoài Nam

19/04/1980

Việt Nam

012122925

21/06/2007

Hà Nội

Phân tích tài chính

78

Bùi Văn Hà

11/06/1985

Việt Nam

111945025

24/10/2002

Hà Tây

Phân tích tài chính

79

Đào Mạnh Linh

20/04/1983

Việt Nam

240739054

22/03/2001

Đăk Lăk

Phân tích tài chính

80

Hồ Bắc

19/11/1972

Việt Nam

022583420

14/01/2005

TP HCM

Phân tích tài chính

81

Lê Anh Văn

24/07/1985

Việt Nam

186224644

16/09/2002

Nghệ An

Phân tích tài chính

82

Nguyễn Hòa Bình

01/11/1959

Việt Nam

011773805

10/03/2005

Hà Nội

Phân tích tài chính

83

Nguyễn Thị Mừng

25/02/1982

Việt Nam

162461536

25/02/2000

Nam Định

Phân tích tài chính

84

Nguyễn Thị Thu Hường

01/08/1985

Việt Nam

111892604

10/07/2002

Hà Tây

Phân tích tài chính

85

Nguyễn Trí Quang

17/11/1974

Việt Nam

023130605

26/11/1992

TP HCM

Phân tích tài chính

86

Phạm Thị Huế

27/10/1981

Việt Nam

164106727

27/03/1999

Ninh Bình

Phân tích tài chính

87

Phạm Thị Phương

08/07/1983

Việt Nam

151494714

02/08/2001

Thái Bình

Phân tích tài chính

88

Tạ Thị Huyền

24/08/1985

Việt Nam

090868527

03/10/2000

Thái Nguyên

Phân tích tài chính

89

Trần Đức Hiếu

27/11/1977

Việt Nam

012253024

01/12/2005

Hà Nội

Phân tích tài chính

90

Trần Thị Hồng Nhung

30/11/1976

Việt Nam

022996400

10/01/2005

TP HCM

Phân tích tài chính

91

Trần Thị Phượng

08/09/1985

Việt Nam

111963520

21/02/2006

Hà Tây

Phân tích tài chính

92

Vũ Anh Tú

31/05/1980

Việt Nam

011893835

17/08/2005

Hà Nội

Phân tích tài chính

93

Vũ Mạnh Tường

17/05/1982

Việt Nam

151423862

24/04/2007

Thái Bình

Phân tích tài chính

94

Trịnh Hải Nam

25/07/1983

Việt Nam

023664135

19/07/1999

TP HCM

Phân tích tài chính

95

Nguyễn Văn Mạnh

01/11/1969

Việt Nam

013078600

19/05/2008

Hà Nội

Phân tích tài chính

96

Đặng Quang Tý

10/03/1970

Việt Nam

024583030

21/09/2006

TP HCM

Phân tích tài chính

97

Hoàng Trần Trung

12/10/1970

Việt Nam

011624009

19/02/1998

Hà Nội

Phân tích tài chính

98

Bùi Quang Anh Vũ

04/11/1975

Việt Nam

022845530

25/02/2002

TP HCM

Phân tích tài chính

99

Lê Thanh Đức

05/04/1979

Việt Nam

194104137

05/11/2005

Quảng Bình

Phân tích tài chính

100

Nguyễn Văn Tú

01/01/1980

Việt Nam

211641648

25/07/1998

Bình Định

Phân tích tài chính

101

Vũ Quốc Dũng

15/09/1974

Việt Nam

240473630

01/07/2004

Đăk Lăk

Phân tích tài chính

102

Huỳnh Minh Khánh Vy

08/12/1980

Việt Nam

024797843

08/08/2007

TP HCM

Phân tích tài chính

103

Ngô Thị Phương Lan

01/01/1981

Việt Nam

012303103

02/11/1999

TP HCM

Phân tích tài chính

104

Nguyễn Thị Thu Hà

31/03/1979

Việt Nam

273074796

03/04/1997

Vũng Tàu

Phân tích tài chính

105

Ngô Tấn Quốc Cường

18/04/1971

Việt Nam

201082526

29/03/2005

Đà Nẵng

Phân tích tài chính

106

Lê Doãn Hà

21/09/1974

Việt Nam

024732593

09/05/2007

TP HCM

Phân tích tài chính

107

Lâm Quốc Tiến

07/12/1982

Việt Nam

023793096

25/03/2004

TP HCM

Phân tích tài chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 84/UBCK-QLKD về việc nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.586
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233