Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 819/UBCK-QLKD về việc yêu cầu báo cáo giao dịch kỳ hạn chứng khoán của các công ty chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 819/UBCK-QLKD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Vũ Bằng
Ngày ban hành: 13/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 819/UBCK-QLKD
V/v yêu cầu báo cáo giao dịch kỳ hạn chứng khoán của các công ty chứng khoán

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Các công ty chứng khoán

Để phục vụ công tác quản lý, giám sát hoạt động công ty chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán báo cáo giao dịch mua/bán lại chứng khoán có kỳ hạn như sau:

I. NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Giao dịch mua/bán lại chứng khoán có kỳ hạn (repos)

Đơn vị: Số lượng hợp đồng: hợp đồng; Giá trị: triệu đồng, theo giá hạch toán

STT

Loại chứng khoán

Số lượng hợp đồng và giá trị theo kỳ hạn*

Dưới 6 tháng

Từ 6 đến trên 6 tháng

Số lượng HĐ

Giá trị

Số lượng HĐ

Giá trị

1

Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ chưa niêm yết

 

 

 

 

2

Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ niêm yết

 

 

 

 

3

Trái phiếu

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

Ghi chú: * số dư cuối kỳ báo cáo

2. Nguồn vốn tài trợ giao dịch mua/bán lại chứng khoán có kỳ hạn

Giá trị: triệu đồng, theo giá hạch toán

STT

Nguồn vốn

Giá trị *

1

Vốn chủ sở hữu

 

2

Vốn vay dưới các hình thức:

- (chi tiết theo các hình thức vay):

 

Ghi chú: * số dư cuối kỳ báo cáo

3. Quy trình thực hiện và quản lý rủi ro đối với hoạt động giao dịch mua/bán chứng khoán có kỳ hạn.

II. THỜI HẠN BÁO CÁO:

Yêu cầu công ty chứng khoán báo cáo theo nội dung trên và gửi về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán) trước ngày 29/5/2009.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các công ty chứng khoán biết và nghiêm chỉnh thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLKD
.

CHỦ TỊCH
Vũ Bằng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 819/UBCK-QLKD về việc yêu cầu báo cáo giao dịch kỳ hạn chứng khoán của các công ty chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.139
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54