Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 643/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 643/TTg-QHQT
V/v ký kết biên bản ghi nhớ đa phương của Tổ chức quốc tế các UBCK

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 16934/BTC-UBCK ngày 13 tháng 12 năm 2010 và công văn số 4463/BTC-UBCK ngày 05 tháng 4 năm 2011) về việc ký kết biên bản ghi nhớ đa phương với Tổ chức quốc tế các Ủy ban Chứng khoán, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) ký Phụ lục B Biên bản ghi nhớ đa phương (MMOU) với Tổ chức Quốc tế của các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO). Trong quá trình thực hiện, cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép ký Phụ lục A khi có đủ điều kiện.

2. Giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) tổ chức thực hiện MMOU sau khi ký kết, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg: Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Các Vụ: TH, KTTH, PL; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 21

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 643/TTg-QHQT ngày 25/04/2011 về ký kết biên bản ghi nhớ đa phương của Tổ chức quốc tế các Ủy ban Chứng khoán do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.135

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84