Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 458/GS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Trương Lê Quốc Công
Ngày ban hành: 28/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
VỤ GIÁM SÁT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 458/GS
V/v triển khai Thông tư 74

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Liên Hoa tại công văn số 155/TB-UBCK ngày 28/10/2011 về kết luận cuộc họp về xử lý vi phạm của nhà đầu tư sử dụng từ 02 tài khoản trở lên tại nhiều CTCK khác nhau để mua bán ngược chiều cùng 1 loại chứng khoán trong phiên, Vụ Giám sát thông báo ý kiến chỉ đạo tới các Sở giao dịch chứng khoán như sau:

1. Các SGDCK có công văn yêu cầu các công ty chứng khoán là thành viên giao dịch thực hiện phổ biến các quy định của Thông tư 74 và Công văn số 2327/UBCK-PTTT hướng dẫn triển khai Thông tư 74 cho nhà đầu tư; nghiên cứu đưa vào điều khoản hợp đồng mở tài khoản (nếu phù hợp) để nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Tại văn bản báo cáo Ủy ban về tác động của Thông tư 74 sau 03 tháng được đưa vào áp dụng theo tinh thần tại công văn số 3287/UBCK-GS ngày 07/10/2011 cần nêu cụ thể tình hình vi phạm các quy định tại Thông tư này, phân tích nguyên nhân, kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý và biện pháp xử lý.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Sở.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Nguyễn Thị Liên Hoa (để b/c);
- Lưu GS.

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT
Trương Lê Quốc Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 458/GS ngày 28/10/2011 triển khai Thông tư 74 do Vụ Giám sát Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.295

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!