Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3188/UBCK-QLPH giám sát công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 3188/UBCK-QLPH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Trương Lê Quốc Công
Ngày ban hành: 05/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3188/UBCK-QLPH
V/v giám sát công ty niêm yết

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán tại buổi Họp giao ban tháng 09/2012 ngày 4/9/2012, UBCKNN đề nghị các Sở GDCK:

- Tăng cường giám sát tình hình công bố thông tin của tổ chức niêm yết và có những biện pháp xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Đề nghị các Sở GDCK gửi ngay cho UBCKNN (Vụ QLPH) danh sách các trường hợp vi phạm công bố Báo cáo tài chính 06 tháng theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC .

- Đưa ra đề xuất xử lý đối với từng trường hợp vi phạm (nếu có).

Đề nghị các Sở GDCK thực hiện và gửi về UBCKNN chậm nhất ngày 7/9/2012.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLPH, (04b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ PHÁT HÀNH
Trương Lê Quốc Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3188/UBCK-QLPH giám sát công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.393
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202