Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2764/UBCK-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Liên Hoa
Ngày ban hành: 31/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2764/UBCK-CNTT
Về việc đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư của công ty chứng khoán

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi: Các công ty chứng khoán

Thông tư số 50/TT-BTC ngày 16/03/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán quy định: “Công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến phải là công ty chứng khoán thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán và phải đăng ký chấp thuận với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước” (Điểm 5.3.1 Khoản 5.3 Mục 5). Tuy nhiên đến nay việc đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư của phần lớn các công ty chứng khoán với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thực hiện chưa kịp thời. Tình hình cụ thể như sau:

- UBCKNN đã cấp giấy chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư của 13 công chứng khoán (danh sách 13 công ty chứng khoán được chấp thuận đăng ký tại Phụ lục 01 kèm theo).

- UBCKNN đã nhận được hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của 44 công ty chứng khoán nhưng không đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Mục 5.3.2 Thông tư số 50/2009/TT-BTC ngày 16/03/2009 của Bộ Tài chính. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn hướng dẫn và yêu cầu bổ sung nhưng đến nay các công ty chứng khoán vẫn chưa thực hiện bổ sung hồ sơ theo quy định (danh sách 44 công chứng khoán chưa thực hiện bổ sung hồ sơ đăng ký tại Phụ lục 02 kèm theo).

- Danh sách 47 công ty chứng khoán chưa nộp hồ sơ đăng ký tại Phụ lục 03 kèm theo.

Để thực hiện đúng quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, UBCKNN yêu cầu:

1. Các công ty chứng khoán đã được UBCKNN chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư (danh sách theo Phụ lục 01) cần thông báo cho nhà đầu tư biết.

2. Các công ty chứng khoán đã nộp Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho UBCKNN (danh sách theo Phụ lục 02) khẩn trương hoàn chỉnh Hồ sơ theo quy định gửi về Cục Công nghệ Thông tin (UBCKNN) trước 15/9/2010 để làm thủ tục chấp thuận đăng ký.

3. Các công ty chứng khoán chưa nộp Hồ sơ đăng ký (danh sách theo Phụ lục 03) có cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư thì phải thực hiện nộp Hồ sơ trước 30/9/2010 để làm thủ tục chấp thuận đăng ký.

Mọi ý kiến cần làm rõ về thực hiện đăng ký chấp thuận đề nghị liên hệ với Cục Công nghệ Thông tin - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, số 164 Trần Quang Khải, Hà Nội; Điện thoại: 04.3934 0750 máy lẻ 419 hoặc 04.3935 1079; Fax: 04.3935 0943; Email: ptud_cntt@ssc.gov.vn.

Sau thời hạn nêu trên, các công ty chứng khoán không thực hiện thì UBCKNN sẽ xử lý theo quy định pháp luật và công ty chứng khoán hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBCKNN (để b/c)
- Vụ QLKD, Vụ PTTT
- Lưu VT, CNTT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Liên Hoa

 

PHỤ LỤC 1:

DANH SÁCH CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

STT

Tên Công ty Chứng khoán

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán SME

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Tây Dương

10

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương

11

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

12

Công ty Cổ phần Chứng khoán Standard

13

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương

 

PHỤ LỤC 2:

DANH SÁCH CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CHƯA HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ CHẤP THUẬN DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

STT

Tên Công ty Chứng khoán

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Thành

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS

9

Cty TNHH Chứng khoán ACB

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán TM Công nghiệp VN

11

Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya

12

Công ty Cổ phần Chứng khoán Miền Nam

13

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

14

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

15

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia

16

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương

17

Công ty Cổ phần Chứng khoán Viễn Đông

18

Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp VN

19

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoa Anh Đào

20

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng đầu tư Phát triển

21

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á

22

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

23

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

24

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc

25

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành

26

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhấp & Gọi

27

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An

28

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương VN

29

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

30

Công ty Cổ phần Chứng khoán E-Việt

31

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam

32

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công

33

Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta

34

Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt

35

Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn

36

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nam Việt

37

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng

38

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

39

Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

40

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng

41

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long

42

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

43

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng

44

Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV

 

PHỤ LỤC 3:

DANH SÁCH CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CHƯA NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHẤP THUẬN DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

STT

Tên Công ty Chứng khoán

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán Cao Su

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Dương

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital

11

Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Anh

12

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stock Mart Việt Nam

13

Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền

14

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội

15

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

16

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia

17

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hướng Việt

18

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

19

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Teckcombank

20

Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông

21

Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset

22

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nam An

23

Công ty Cổ phần Chứng khoán MHB

24

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

25

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng

26

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

27

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

28

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Tourist

29

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt

30

Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC

31

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tầm Nhìn

32

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương

33

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

34

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô

35

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trường Sơn

36

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt

37

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam

38

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành

39

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín

40

Công ty Cổ phần Chứng khoán VINA

41

Công ty TNHH Một Thành viên Chứng khoán VFC

42

Công ty TNHH Một Thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

43

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sacombank                

44

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng ngoài Quốc doanh -VPBS

45

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội-HBBS

46

Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt

47

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2764/UBCK-CNTT ngày 31/08/2010 về đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư của công ty chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.671

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!