Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2721/UBCK-QLPH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Vũ Thị Kim Liên
Ngày ban hành: 27/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2721/UBCK-QLPH
V/v Công khai danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán năm 2010 cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
- Các Tổng công ty Nhà nước
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố
- Cơ quan đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
- Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán – Bộ Tài chính

 

Thực hiện quy định tại Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – TDK (hợp nhất từ hai công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ phần mềm TDK) được thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2010 kể từ ngày 25/8 đến hết ngày 31/12/2010 (danh sách kèm theo). Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận được đăng trên địa chỉ Website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin thông báo để Quý cơ quan được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu QLPH, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Kim Liên

 

DANH SÁCH

DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN CHẤP THUẬN NĂM 2010 CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
(Kèm theo Công văn số 2721/UBCK-QLPH ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

STT

Tên doanh nghiệp kiểm toán

Tên viết tắt

Giấy chứng nhận ĐKKD

Vốn điều lệ trên GCN ĐKKD (tỷ đồng)

Số lượng KTV hành nghề có ít nhất

Địa chỉ liên hệ

Số

Ngày

Tròn 2 năm KN trở lên

Tròn 3 năm KN trở lên

1

2

3

4

 

5

6

7

10

1

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – TDK

TL – TDK CO., LTD

0104779158

29/6/2010

6

 

12

23/61 Trần Duy Hưng – Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2721/UBCK-QLPH công khai danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán ngày 27/08/2010 cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.359

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!