Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2555/UBCK-QLPH về việc đăng ký, lưu ký của công ty đại chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 2555/UBCK-QLPH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Lê Thị Hòa
Ngày ban hành: 13/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2555/UBCK-QLHP
V/v đăng ký, lưu ký của công ty đại chúng

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Các Công ty đại chúng chưa niêm yết

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn số 1044/UBCK-QLPH ngày 04 tháng 6 năm 2009 và công văn số 1879/UBCK-QLPH ngày 10 tháng 9 năm 2009 gửi các công ty đại chúng thông báo lộ trình đăng ký, lưu ký cho các công ty đại chúng chưa niêm yết. Tuy nhiên, theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp thì đến ngày 03 tháng 11 năm 2009, Quý Công ty vẫn chưa thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Quý Công ty thực hiện gửi kế hoạch đăng ký, lưu ký chứng khoán cho Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán trước ngày 31 tháng 12 năm 2009. Quá thời hạn trên, Ủy ban Chứng khoán sẽ xem xét xử lý vi phạm theo quy định của Pháp luật.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để Quý Công ty thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLPH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ PHÁT HÀNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2555/UBCK-QLPH về việc đăng ký, lưu ký của công ty đại chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.754
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144