Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2255/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 15/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2255/LĐTBXH-LĐVL
v/v mua cổ phần ưu đãi của người lao dộng trong doanh nghiệp nhà nước CPH

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2005

Kính gửi: Bộ Thương mại

Trả lời công văn số 3211/TM-TCCB ngày 7/5/2005 của Quý Bộ về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần và Điểm 4, 5 Mục I (những quy định chung) Thông tư số 13/2005/TT-LĐTBXH ngày 25/2/2005 của Bộ Lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần, đã quy định rõ về thời gian được tính để mua cổ phần giá ưu đãi:

1.Nếu cán bộ được cử đi công tác ở thương vụ nước ngoài vẫn do doanh nghiệp trả lương và đóng bảo hiểm xã hội, thì thời gian được tính để mua cổ phần theo giá ưu đãi.

2.Số cán bộ được cử sang liên doanh kể cả trường hợp được cử sang quản lý phần vốn Nhà nước tham gia liên doanh, nếu do liên doanh trả lương và đóng bảo hiểm xã hội thì không được mua cổ phần theo giá ưu đãi.

Đề nghị Quý Bộ hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện chính sách đối với người lao động.

Nơi nhận
- Như trên
- Bộ Tài chính Thứ Trưởng
- Lưu VT, Vụ LĐVL

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Lê Bạch Hồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2255/LĐTBXH-LĐVL ngày 15/07/2005 về việc mua cổ phần ưu đãi của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.611

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!