Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1739/UBCK-QLKD về tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1739/UBCK-QLKD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Nguyễn Đoan Hùng
Ngày ban hành: 14/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1739/UBCK-QLKD
V/v tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán  

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các công ty chứng khoán
- Các công ty niêm yết

 

Để đảm bảo cho thị trường chứng khoán phát triển ổn định, bền vững, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các thành viên thị trường nghiêm túc tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn. Cụ thể như sau:

1. Đối với các công ty chứng khoán

- Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin; tuân thủ quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán, quản lý người hành nghề kinh doanh chứng khoán;

- Thực hiện nghiêm quy định về giao dịch chứng khoán, thanh toán chứng khoán;

- Rà soát lại toàn bộ hồ sơ giao dịch của khách hàng, đảm bảo lưu giữ đầy đủ, chính xác. Thực hiện thông báo trạng thái tài khoản (số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, dư cuối kỳ của tài khoản tiền và chứng khoán) cho khách hàng theo quy định;

- Tăng cường công tác quản trị điều hành, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, đảm bảo hoạt động an toàn theo quy định hiện hành.

2. Đối với các công ty niêm yết

- Nghiêm túc thực hiện chế độ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định tại Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010;

- Thiết lập bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải đáp thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại của cổ động.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các công ty chứng khoán, các công ty niêm yết biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Vụ GS, QLPH, PTTT, QLKD, Thanh tra;
- Các Sở GDCK, Trung tâm LKCK;
- Lưu: VP, QLKD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đoan Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1739/UBCK-QLKD về tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.366
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177