Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1738/UBCK-QLKD về tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1738/UBCK-QLKD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Nguyễn Đoan Hùng
Ngày ban hành: 10/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1738/UBCK-QLKD
V/v tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Sở giao dịch chứng khoán;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán. 

 

Để đảm bảo cho thị trường chứng khoán phát triển ổn định, bền vững. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán nghiêm túc tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, tăng cường công tác giám sát hoạt động thị trường chứng khoán. Cụ thể như sau:

1. Đối với Sở giao dịch chứng khoán

- Tăng cường công tác giám sát giao dịch, giám sát thành viên, giám sát việc công bố thông tin, giám sát tin đồn;

- Chủ động, kịp thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tin đồn, hiện tượng, sự việc có dấu hiệu vi phạm để xem xét, xử lý.

2. Đối với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tăng cường công tác giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của các thành viên lưu ký; báo cáo những trường hợp vi phạm quy định để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, xử lý vi phạm;

- Đảm bảo an toàn cho hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Vụ GS, QLPH, PTTT, QLKD, Thanh tra;
- Lưu: VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đoan Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1738/UBCK-QLKD về tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.142
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180