Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1039/UBCK-PTTT về việc thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1039/UBCK-PTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Nguyễn Sơn
Ngày ban hành: 29/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1039/UBCK-PTTT
V/v thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các công ty đại chúng
- Công ty chứng khoán
- Công ty quản lý quỹ

 

Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổng kết tình hình thực hiện Luật Chứng khoán 2006 và Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và thấy rằng việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin còn chưa được nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- Ngoại trừ một số công ty chứng khoán và các công ty đại chúng niêm yết, hầu hết các công ty chưa thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định tại Thông tư 38/TT-BTC, như: chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm, báo cáo thường niên, công bố thông tin bất thường.

- Phần lớn các công ty đều chưa thành lập trang thông tin điện tử để thực hiện công bố thông tin. Một số công ty đã lập trang thông tin điện tử nhưng không cập nhật thường xuyên các thông tin phải công bố.

Để góp phần tạo dựng một thị trường chứng khoán ngày càng minh bạch, công khai, công bằng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin và xây dựng trang thông tin điện tử theo đúng quy định tại Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 hướng dẫn thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ kiểm tra, giám sát hoạt động công bố thông tin của các công ty và sẽ xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin thông báo để các công ty thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo (để báo cáo);
- SGDCK TP.HCM, TTGDCK HN;
- Lưu VP, PTTT.

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
Nguyễn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1039/UBCK-PTTT về việc thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.234
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235