Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 985/TTg-ĐP về việc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 985/TTg-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 23/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 985/TTg-ĐP
V/v tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4940/BKH-CLPT ngày 12 tháng 7 năm 2007 về việc Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện các Chương trình hành động của Chính phủ về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng: Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng bằng sông Hồng;

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan căn cứ kết quả đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị đối với từng vùng để làm căn cứ xây dựng Chiến lược phát triển đất nước đến năm 2020; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai thực hiện việc xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội 6 vùng và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2020;

Trong các kế hoạch hàng năm, 5 năm cần thể hiện những nội dung đã được xác định tại Nghị quyết của Bộ Chính trị đối với mỗi vùng cụ thể.

3. Định kỳ, 6 tháng và hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị; đề xuất, kiến nghị những nội dung Chương trình hành động của Chính phủ, kế hoạch hàng năm, 5 năm cần sửa đổi, bổ sung cần thiết và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, ĐP(5), CQC. 170

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 985/TTg-ĐP về việc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.901

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172