Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9830/BGDĐT-HTQT về việc báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 9830/BGDĐT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 22/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 9830/BGDĐT-HTQT
V/v Báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Để hoàn thiện báo cáo về hoạt động của các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII và Hội nghị tổng kết 10 năm đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (2000 - 2010), Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Quý Sở báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động của các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Quý Sở, trong đó làm rõ một số thông tin sau:

- Số lượng cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đã được thành lập từ trước đến nay và phân loại theo từng loại hình cơ sở giáo dục: cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trung tâm đào tạo ngắn hạn; cơ quan và thời gian ban hành quyết định cho phép thành lập, giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư, thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục, vốn đăng ký đầu tư, tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

- Số lượng cơ sở giáo dục đã được cấp Giấy phép hoạt động và tình hình chấp hành các quy định về điều kiện hoạt động giáo dục quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT ngày 14/4/2005 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 6/3/2000 của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, đặc biệt là việc thực hiện đăng ký chương trình giáo dục, văn bằng, chứng chỉ của các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đối với cơ quan quản lý trực tiếp về giáo dục;

- Tổng kết, đánh giá việc thí điểm cho phép học sinh Việt Nam vào học trong các trường phổ thông quốc tế dành cho con em người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Rà soát các nội dung liên quan đến giáo dục được quy định trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của từng cơ sở giáo dục, kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi (nếu có);

- Báo cáo về việc các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân nhưng tổ chức giảng dạy song ngữ (dạy ngoại ngữ tăng cường và một số môn học bằng tiếng nước ngoài) hoặc tổ chức giảng dạy trọn vẹn một chương trình của nước ngoài song song với chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Đánh giá của Quý Sở về hoạt động của các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài nói chung, đề xuất về chính sách và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Đề nghị Quý Sở gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Hợp tác Quốc tế)  trước ngày 30/10/2009 kèm bản mềm theo địa chỉ: nthuyen@moet.gov.vn, tienzung@moet.gov.vn để tổng hợp.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- PTTg – BT Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ GDTH, GDTrH, GDCN, KHTC, PC (để ph/h);
 - Lưu: VT, HTQT.  

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9830/BGDĐT-HTQT về việc báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.156

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61