Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 983/BNG-LPQT về việc thực hiện trách nhiệm gửi văn bản điều ước quốc tế sau khi ký hoặc gia nhập để lưu chiểu, lưu trữ, sao lục, công bố và thực hiện do Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 983/BNG-LPQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Vũ Dũng
Ngày ban hành: 29/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 983/BNG-LPQT
V/v: thực hiện trách nhiệm gửi văn bản Điều ước quốc tế sau khi ký hoặc gia nhập để lưu chiểu, lưu trữ, sao lục, công bố và thực hiện

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
- Tòa án nhân dân tối cao
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Luật ký kết, gia nhận và thực hiện Điều ước quốc tế đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. Theo quy định của Luật (các Điều 29, 48, 56, 67, 68 và 69), để phục vụ công tác lưu chiểu, lưu trữ, sao lục, công bố Điều ước quốc tế trên Công báo và thực hiện Điều ước quốc tế, cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập Điều ước quốc tế có trách nhiệm gửi Bộ Ngoại giao:

1. Đối với Điều ước quốc tế hai bên: bản chính Điều ước quốc tế, bản dịch bằng tiếng Việt trong trường hợp Điều ước quốc tế chỉ được ký bằng tiếng nước ngoài, bản ghi điện tử nội dung Điều ước quốc tế bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài để hoàn thành thủ tục về Điều ước quốc tế trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày Điều ước quốc tế hai bên được ký ở trong nước hoặc kể từ ngày đoàn đàm phán, ký Điều ước quốc tế ở nước ngoài về nước.

2. Đối với Điều ước quốc tế nhiều bên: bản sao Điều ước quốc tế nhiều bên đã được cơ quan lưu chiểu Điều ước quốc tế nhiều bên chứng thực, bản dịch Điều ước quốc tế bằng tiếng Việt, bản ghi điện tử nội dung Điều ước quốc tế bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài để hoàn thành thủ tục về Điều ước quốc tế trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được bản sao Điều ước quốc tế do cơ quan lưu chiểu Điều ước quốc tế nhiều bên gửi đến.

Riêng đối với trường hợp gửi bản dịch bằng tiếng Việt các Điều ước quốc tế chỉ ký bằng tiếng nước ngoài để đăng trên Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập những Điều ước nêu trên phải chịu trách nhiệm về các bản dịch tiếng Việt đó (Mục 1 (d) Phần III Thông tư số 04/2005/TT-VPCP ngày 21/3/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động của Công báo ở Trung ương).

Riêng đối với trường hợp gửi bản dịch bằng tiếng Việt các Điều ước quốc tế chỉ ký bằng tiếng nước ngoài để đăng trên Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập những Điều ước nêu trên phải chịu trách nhiệm về các bản dịch tiếng Việt đó (Mục 1 (d) Phần III Thông tư số 04/2005/TT-VPCP ngày 21/3/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động của Công báo ở Trung ương).

Thời gian qua, nhìn chung phần lớn các cơ quan đã phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện tốt trách nhiệm này, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng còn một số cơ quan đã không thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định nêu trên, dẫn đến công tác lưu chiểu, lưu trữ, sao lục và công bố nội dung Điều ước quốc tế trên Công báo để thực hiện gặp một số khó khăn, ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện các cam kết quốc tế. Đề nghị Quý Cơ quan gửi Bộ Ngoại giao văn bản ghi điện tử Điều ước quốc tế do Quý Cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập theo địa chỉ:

Bộ Ngoại giao (Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế)

6 Chu Văn An, Hà Nội.

Email: lpqt.dieuuoc@mofa.gov.vn

ĐT: 04.1993822

Fax:04.1993819

Bộ Ngoại giao trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Vũ Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 983/BNG-LPQT về việc thực hiện trách nhiệm gửi văn bản điều ước quốc tế sau khi ký hoặc gia nhập để lưu chiểu, lưu trữ, sao lục, công bố và thực hiện do Bộ Ngoại giao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.621

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60