Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 970/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 970/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 19/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 970/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sơn La.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 282/SXD-QLHĐXD ngày 25/3/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La về việc xin ý kiến thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về phân cấp công tác thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Chủ đầu tư phải gửi hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng để thẩm tra. Do đó, việc UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện, chủ đầu tư tổ chức thẩm tra hồ sơ thiết kế một số công trình dân dụng cấp III là không phù hợp với các quy định của pháp luật.

2. Về công tác quản lý giá xây dựng công trình:

Trường hợp giá vật liệu xây dựng không có trong công bố giá của tỉnh, khi tổ chức thẩm tra về chi phí theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng về quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, cơ quan chuyên môn về xây dựng căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm thẩm tra để xác định giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình làm cơ sở để Chủ đầu tư phê duyệt.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp xác định giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để trình cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt.

3. Về công tác lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Chủ đầu tư có trách nhiệm xác định nhiệm vụ thiết kế hoặc thuê tư vấn lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình phải phù hợp với báo cáo đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) hoặc chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình là căn cứ để lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Chủ đầu tư có thể mời tổ chức tư vấn, chuyên gia góp ý hoặc thẩm tra nhiệm vụ thiết kế khi thấy cần thiết. Căn cứ theo quy định nêu trên thì nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình được Chủ đầu tư phê duyệt trong trường hợp Chủ đầu tư thuê hoặc mời tư vấn lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Sơn La nghiên cứu và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GĐNN về CLCTXD;
- Vụ KTXD;
- Lưu: VT, HĐXD(NMH-04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 970/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.785

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242