Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 963/TLĐ cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 963/TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Ngàng
Ngày ban hành: 16/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 963/TLĐ
V/v cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Ban, đơn vị, CĐ ngành TW ;
- Công đoàn TCTy trực thuộc Tổng Liên đoàn.

 

Thực hiện Nghị quyết 4.a/NQ-TLĐ ngày 4/3/2010 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN khoá X về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020” và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2010.

Tổng Liên đoàn phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức khoá đào tạo “Lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn” cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Là cán bộ công đoàn; cán bộ, chuyên viên, nhân viên làm việc ở các đơn vị có liên quan đến lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn “đây là một trong những tiêu chuẩn của cán bộ”.

2. Nội dung: Chương trình Đại học phần “Lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn ” (học viên hoàn thành khoá học được cấp chứng chỉ tốt nghiệp).

3. Hình thức: thời gian và địa Điểm.

- Hình thức: Vừa học vừa làm (học 10 ngày / tháng).

- Thời gian: Thời gian học 05 tháng; dự kiến khai mạc tháng 8/2010.

- Địa Điểm: Tại Trường Đại học Công đoàn (169-Tây Sơn – Hà Nội).

4. Kinh phí: Kinh phí đào tạo do Tổng Liên đoàn thực hiện, kinh phí hỗ trợ cho cán bộ đi học thực hiện theo quy định của Tổng Liên đoàn.

Đề nghị các ban, đơn vị công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, xem xét, lập danh sách cán bộ đi học gửi về Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn trước ngày 15/7/2010, để triệu tập khoá học.

(Mọi thông tin cần liên hệ Đ/c Nguyễn Văn Tâm, ĐT: 0919246054))

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ToC, VPTLĐ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Ngàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 963/TLĐ cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.877
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180