Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 953/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 15/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 953/TTg-QHQT
V/v chỉ định cơ quan giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP.

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế.

 

Để triển khai Mục 1 Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2007 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên WTO (gọi tắt là Nghị quyết 16); theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo và phối hợp việc thực hiện Nghị quyết 16.

2. Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan xây dựng đề án triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết 16, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 năm 2009./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN và các PCN, Vụ TH (để bổ sung danh Mục Đề án).
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 953/TTg-QHQT ngày 15/06/2009 về việc chỉ định cơ quan giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.212

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7