Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 916/VP-TH về góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2010 và Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2011 do Văn phòng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 916/VP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 16/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 916/VP-TH
V/v góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2010 và Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2011

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tổ chức Pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

 

Để chuẩn bị Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2011, thực hiện sự phân công, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Văn phòng đã xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2010 và giai đoạn 2007 - 2010, định hướng công tác giai đoạn 2011 - 2015, nhiệm vụ và giải pháp công tác năm 2011 và dự thảo Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2011. Các dự thảo hiện được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ http://www.moj.gov.vn (Trang thông tin điều hành, Mục văn bản của các đơn vị cần lấy ý kiến).

Văn phòng Bộ trân trọng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ nghiên cứu, góp ý với dự thảo Báo cáo và Chương trình nói trên.

Các ý kiến góp ý xin được gửi về Văn phòng Bộ (bằng hình thức văn bản hoặc file điện tử vào hộp thư: tonghopvpb@moj.gov.vn) trước ngày 23/11/2010 để Văn phòng Bộ kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Báo cáo và dự thảo Chương trình công tác, đảm bảo đúng kế hoạch để phục vụ Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2011.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- Bộ trưởng Hà Hùng Cường (b/c);
- Các Thứ trưởng (b/c);
- Cục Công nghệ thông tin (để đăng trên Cổng thông tin);
- Lưu: VT, TH.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Hồng Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 916/VP-TH về góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2010 và Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2011 do Văn phòng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


947
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156