Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9155/BGDĐT-TCCB về việc giới thiệu các cán bộ nữ để Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 9155/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 02/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 9155/BGDĐT-TCCB

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố;
- Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố;
- Đồng chí Vụ trưởng, Cục trưởng, Viện trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và đào tạo.

 

Bộ Giáo dục và đào tạo xin đề nghị các đồng chí giới thiệu các cán bộ nữ để Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị Ban Tổ chức Trung ương, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phụ trách công tác giáo dục mầm non, công tác báo chí, quan hệ cộng đồng của Bộ và một số công tác khác. Tiêu chuẩn như sau:

- Đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Vụ trưởng, Cục trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao;

- Trung thực, có phẩm chất, đạo đức tốt; tâm huyết với sự nghiệp giáo dục; có kinh nghiệm quản lý giáo dục;

- Có tầm nhìn và năng lực, triển vọng đóng góp tốt ở cương vị thứ trưởng;

- Tuổi không quá 50;

- Có đủ sức khoẻ để đảm đương công việc được giao;

- Có học vị từ thạc sĩ trở lên (trường hợp đặc biệt có thể là cử nhân);

- Tốt nghiệp đại học sư phạm và đã dạy học từ 5 năm trở lên (trường hợp đặc biệt có thể ít hơn);

- Có bằng lý luận chính trị cao cấp;

- Có năng lực cơ bản về ngoại ngữ (bằng B hoặc tương đương trở lên).

Ý kiến của các đồng chí trên Phiếu xin ý kiến giới thiệu (đính kèm) xin gửi cho đồng chí Bùi Mạnh Nhị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 đường Đại Cồ Việt, Hà Nội, trước ngày 15 tháng 10 năm 2008.

Trân trọng cám ơn các đồng chí.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2008

 

PHIẾU XIN Ý KIẾN GIỚI THIỆU

Ứng viên chức danh Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

Chức danh và đơn vị công tác

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI GIỚI THIỆU
(Có thể ghi tên hoặc không)

 

Đơn vị công tác (nếu là UBND tỉnh xin đánh dấu x vào đây):

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9155/BGDĐT-TCCB về việc giới thiệu các cán bộ nữ để Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.973
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112