Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 906/TTg-NC về tổ chức thực hiện Luật Cư trú do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Số hiệu: 906/TTg-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 09/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 906/TTG-NC

 V/v tổ chức thực hiện Luật Cư trú

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Quốc hội khóa X đã thông qua Luật Cư trú và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú. Qua triển khai thực hiện đã nảy sinh một số vướng mắc như sau: còn nhiều văn bản pháp luật do các Bộ, ngành, địa phương ban hành từ trước khi Luật Cư trú được thông qua không phù hợp, thậm chí còn trái với Luật Cư trú nhưng chưa được bãi bỏ, sửa đổi; Ủy ban nhân dân nhiều xã, phường không xác nhận các loại giấy tờ theo quy định gây khó khăn cho công dân trong việc làm thủ tục nhập hộ khẩu. Để nghiêm túc triển khai Luật Cư trú trong cả nước, bảo đảm quyền và nghĩa vụ hợp pháp của công dân; khắc phục, chấn chỉnh những vướng mắc nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, sửa đổi, bãi bỏ ngay theo thẩm quyền những văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác không phù hợp hoặc trái với Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường phải thực hiện việc chứng thực các loại giấy tờ xác nhận chỗ ở hợp pháp cho công dân theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.

- Giao Bộ Tư pháp tiếp tục kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 8 năm 2007./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, các PTTg;

- VPCP: BTCN,

các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Kiều Đình Thụ,

các Vụ: TH, VX, ĐP, CCHC;

- Lưu: VT, NC(3), VĐ.

KT.THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 906/TTg-NC về tổ chức thực hiện Luật Cư trú do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.387
DMCA.com Protection Status