Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9018/BTC-KHTC thực hiện Thông tư 68/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 9018/BTC-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Bùi Tuấn Minh
Ngày ban hành: 05/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9018/BTC-KHTC
V/v thực hiện Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước

Về việc thực hiện Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân theo đề nghị tại Tờ trình Bộ số 193/TTr-KBNN ngày 29/6/2012 của Kho bạc Nhà nước, Vụ Kế hoạch - Tài chính có ý kiến như sau:

Hiện nay Vụ Kế hoạch - Tài chính đang rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Quyết định số 787/QĐ-BTC ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phù hợp với quy định tại Thông tư số 68/2012/TT-BTC. Do đó, đối với các nội dung liên quan đến tổ chức đấu thầu mua sắm hàng hoá, dịch vụ công nghệ thông tin (bao gồm dịch vụ tư vấn) sử dụng từ nguồn vốn hành chính sự nghiệp được ngân sách nhà nước giao thì thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định của Thông tư số 68/2012/TT-BTC .

Các nội dung khác thực hiện theo đúng quy định của Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Quyết định số 787/QĐ-BTC ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Vụ Kế hoạch - Tài chính có ý kiến để Kho bạc Nhà nước tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tuấn Minh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9018/BTC-KHTC thực hiện Thông tư 68/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.726
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76