Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 891/ĐKVN bổ nhiệm lại và cấp thẻ đăng kiểm viên do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Số hiệu: 891/ĐKVN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Đăng kiểm Việt Nam Người ký: Nguyễn Hữu Trí
Ngày ban hành: 01/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 891/ĐKVN
“V/v bổ nhiệm lại và cấp thẻ ĐKV”

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi: Các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Căn cứ Điều 11, Thông Tư 11/2009/TT-BGTVT ngày 24/06/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định đăng kiểm viên xe cơ giới phải được công nhận và cấp thẻ đăng kiểm viên. Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Điểm 7.2.2 Khoản 7.2 Điều 7 của Quyết định 134/2008/QĐ-ĐK ngày 19/06/2008 của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cụ thể như sau:

- Công văn đề nghị bổ nhiệm lại theo mẫu phụ lục I gửi kèm theo công văn này.

- Chứng chỉ hoàn thành các lớp cập nhật, bổ sung kiến thức mới trong lĩnh vực đăng kiểm đang công tác (bản phô tô).

- Kết quả đánh giá hàng năm (ghi vào cột 5, 6, 7 của phụ lục I).

- Ảnh: 01 ảnh 3×4 để cấp thẻ đăng kiểm viên (ảnh hoặc file ảnh ghi rõ họ tên, thời gian chụp trong khoảng thời gian 06 tháng). File ảnh gửi vào hòm thư var@vr.org.vn hoặc thư mục của đơn vị.

Trung tâm Đăng kiểm gửi Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm đăng kiểm viên về Phòng Kiểm định xe cơ giới trước ngày Quyết định cũ hết hạn tối thiểu 02 tháng để Phòng Kiểm định xe cơ giới tổng hợp, báo cáo Cục trưởng xem xét bổ nhiệm lại và cấp thẻ đăng kiểm viên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Cục trưởng Cục ĐKVN (để b/c)
- Lưu VAR.

TL.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
Nguyễn Hữu Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 891/ĐKVN bổ nhiệm lại và cấp thẻ đăng kiểm viên do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.034
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155