Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 876/KL-VP về việc đăng ký thi nâng ngạch từ kiểm lâm viên lên kiểm lâm viên chính do Cục Kiểm lâm ban hành

Số hiệu: 876/KL-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Kiểm lâm Người ký: Nguyễn Văn Cương
Ngày ban hành: 31/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 876/KL-VP
V/v đăng ký thi nâng ngạch từ kiểm lâm viên lên kiểm lâm viên chính

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Cơ quan Kiểm lâm vùng;
- Giám đốc các Vườn Quốc gia trực thuộc,

 

Thực hiện Công văn số 2312/BNN-TCCB ngày 05/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thi nâng ngạch từ Kiểm lâm viên lên Kiểm lâm viên chính năm 2009. Căn cứ vào hướng dẫn tại Công văn số 2312 (gửi kèm theo Công văn này, như về đối tượng, điều kiện dự thi, hồ sơ của người dự thi, các mẫu biểu kèm theo…) Cục Kiểm lâm yêu cầu giám đốc các Cơ quan Kiểm lâm vùng, giám đốc các Vườn Quốc gia trực thuộc lập danh sách các đối tượng có đủ điều kiện dự thi gửi về Cục Kiểm lâm (qua Văn phòng Cục) trước ngày 10/9/2009.

Trên cơ sở danh sách đăng ký và hồ sơ của các đơn vị gửi về Hội đồng sơ tuyển thi nâng ngạch của Cục Kiểm lâm xét sơ tuyển và tổng hợp danh sách báo cáo Hội đồng thi nâng ngạch của Bộ. Đơn vị nào gửi danh sách và hồ sơ về chậm hoặc hồ sơ không đầy đủ theo quy định, Cục Kiểm lâm sẽ không chịu trách nhiệm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Văn phòng Cục Kiểm lâm, điện thoại 04 3 7335674 (hoặc liên hệ trực tiếp với ông Trương Tất Bạt, điện thoại 0987 261 199; Email: Bat@kiemlam.org.vn) để biết thêm chi tiết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT,VP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Cương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 876/KL-VP ngày 31/08/2009 về việc đăng ký thi nâng ngạch từ kiểm lâm viên lên kiểm lâm viên chính do Cục Kiểm lâm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.266

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88
server250