Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 841/TC/HCSN về thực hiện tiết kiệm trong tổ chức hội nghị do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 841/TC/HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 13/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 841 TC/HCSN
V/v thực hiện tiết kiệm trong tổ chức hội nghị

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2000

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.

Thực hiện Chỉ thị số 32/1999 CP-TTg ngày 29/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về cải tiến nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả, triệt để thực hành triệt để tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp và hội nghị. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong việc quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị như sau:

1. Đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức đoàn thể ở Trung ương; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện tốt một số điểm sau:

- Hạn chế tối đa việc tổ chức những hội nghị, hội họp, lớp tập huấn, trong đó:

+ Chủ động cắt giảm những hội nghị, hội họp, tập huấn chưa thực sự cần thiết; hoặc nội dung chưa được chuẩn bị kỹ, chu đáo; hoặc nội dung có thể lồng ghép chung với nội dung những hội nghị, hội họp, tập huấn khác...

+ Tăng cường việc truyền đạt, phổ biến, trao đổi các thông tin bằng hình thức gửi văn bản thay cho việc tổ chức các hội nghị, hội họp, tập huấn như những năm trước đây trong việc truyền đạt chỉ thị cho cấp dưới; phổ biến đúc kết kinh nghiệm các điển hình tiên tiến trong toàn ngành, địa phương; hướng dẫn trao đổi nghiệp vụ...

- Trường hợp cần thiết phải tổ chức hội nghị, hội họp, tập huấn; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 32/1999 CP-TTg ngày 29/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các ngành, các cấp, các đơn vị phải tự bố trí kinh phí để tổ chức hội nghị trong phạm vi dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao hàng năm. Ngân sách Nhà nước các cấp không bổ sung thêm kinh phí cho các đơn vị để tổ chức hội nghị ngoài dự toán ngân sách đã được giao hàng năm.

- Chế độ quản lý tài chính đối với các khoản chi tiêu để tổ chức hội nghị; thực hiện theo đúng các quy định tại Thông tư số 93/1998/TT-BTC ngày 30/6/1999 của Bộ Tài chính.

- Hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức đoàn thể ở Trung ương; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình về kết quả thực hiện chủ trương tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Bộ, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Căn cứ các quy định quản lý tài chính hiện hành, Căn cứ nội dung Chỉ thị số 32/1999 CP-TTg ngày 29/10/1999 của Thủ tướng chính phủ; Cơ quan tài chính các cấp thực hiện tối việc quản lý, cấp phát các khoản kinh phí được sử dụng để tổ chức hội nghị, hội họp, tập huấn. Trong đó:

- Thực hiện kiểm tra chặt chẽ ngay từ khi thẩm định việc lập dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị để kịp thời cắt giảm các khoản kinh phí để tổ chức hội nghị không đúng quy định hiện hành. Các khoản kinh phí để tổ chức hội nghị, hội họp, tập huấn được bố trí trong Dự toán ngân sách hàng năm thực hiện theo nguyên tắc năm sau bố trí thấp hơn năm trước.

- Ngân sách Nhà nước các cấp không bổ sung thêm kinh phí cho các đơn vị để tổ chức hội nghị ngoài dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao hàng năm.

- Thực hiện việc kiểm tra chặt chẽ trong quá trình cấp phát kinh phí, không thực hiện việc cấp phát đối với các khoản kinh phí sử dụng để tổ chức hội nghị, hội họp, tập huấn không đúng quy định.

- Khi nhận được quyết toán chi tiêu hội nghị của các đơn vị dự toán, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm tra quyết toán chi hội nghị, kịp thời xuất toán các khoản chi không đúng quy định.

- Định kỳ hoặc đột xuất, tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ chỉ tiêu hội nghị của các đơn vị dự toán, để xuất toán, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước các khoản chi tiêu không đúng quy định./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 841/TC/HCSN ngày 13/03/2000 về thực hiện tiết kiệm trong tổ chức hội nghị do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.670

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217