Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 8138/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 09/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8138/VPCP-KGVX
V/v Một số nội dung và tiến độ triển khai công tác xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực các ngành, địa phương giai đoạn 2011-2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao.

 

Tiếp theo ý kiến chỉ đạo nêu tại công văn số 7928/VPCP-KGVX ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo về một số nội dung và tiến độ triển khai công tác xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực các ngành, địa phương giai đoạn 2011-2020 như sau:

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo các giải pháp quy hoạch và triển khai quy hoạch phát triển nhân lực cấp Vùng ở Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Vùng núi phía Bắc, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo giải pháp quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo của Vùng tại các Hội nghị Quy hoạch phát triển nhân lực cấp Vùng.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh và công bố bộ Chỉ số phát triển nhân lực và sáng tạo trước ngày 25 tháng 11 để các Bộ, ngành, địa phương vận dụng đánh giá thí điểm tình hình phát triển nhân lực và sáng tạo năm 2010 của ngành và địa phương mình, gửi báo cáo kết quả đánh giá đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 12 năm 2010.

- Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Quy hoạch phát triển lực lượng của ngành mình, tập trung chủ yếu vào lực lượng sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, công nhân viên công an nhân dân; mạng lưới các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu giai đoạn 2011-2020. Dự kiến tổ chức nghe và góp ý Quy hoạch phát triển nhân lực phục vụ quốc phòng và an ninh giai đoạn 2011 – 2020 vào ngày 08 tháng 12 năm 2010.

- Thời hạn hoàn thành và gửi Quy hoạch phát triển nhân lực thời kỳ 2011-2020 đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư: đối với các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã báo cáo và được góp ý dự thảo Quy hoạch là ngày 20 tháng 11 năm 2010; đối với các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại là ngày 30 tháng 11 năm 2010.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và gửi dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 đến các địa phương và tổ chức Hội nghị trực tuyến trong thời gian từ ngày 07 đến ngày 13 tháng 12 năm 2010 để thảo luận, tiếp thu ý kiến góp ý của các địa phương; hoàn thiện Quy hoạch và báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia trước ngày 20 tháng 12 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tòa án nhân dân tối cao biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, PL, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8138/VPCP-KGVX ngày 09/11/2010 về nội dung và tiến độ triển khai công tác xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực các ngành, địa phương giai đoạn 2011-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.204

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!