Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 810/TTNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Nhà nước Người ký: Vũ Phạm Quyết Thắng
Ngày ban hành: 10/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 810/TTNN-TCCB
V/v hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch TTV lên TTV chính năm 2004

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Pháp lệnh cán bộ công chức, Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức; Quyết định số 150/1999/QĐ-TCCP ngày 12 tháng 2 năm 1999 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành Quy chế thi nâng ngạch công chức và Quyết định số 583/2004/QĐ-TTNN ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Tổng Thanh tra Nhà nước về việc ban hành Quy định thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính.

Được sự nhất trí của Bộ Nội vụ tại công văn số 1005/BNV-CCVC ngày 05 tháng 05 năm 2004, Thanh tra Nhà nước hướng dẫn việc tổ chức thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2004 như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thực hiện Quy định thi nâng ngạch ban hành kèm theo Quyết định số 583/2004/QĐ-TTNN ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Tổng Thanh tra Nhà nước. Trong năm 2004 điều kiện dự thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính phải đảm bảo các yêu cầu:

a. Tốt nghiệp đại học trở lên, đã được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên và có tối thiểu 9 năm xếp và hưởng lương ở ngạch thanh tra viên hoặc ngạch tương đương (không kể thời gian tập sự).

b. Trình độ Trung cấp chính trị (có Bằng trung cấp chính trị, nếu chưa có thì xác định theo mục 2 tại Văn bản số 12 QĐ/T.C-TTVH ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ban Tổ chức - Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị);

c. Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước ngạch chuyên viên chính (thời gian học 12 tuần) có chứng nhận do Học viện Hành chính Quốc gia cấp, hoặc ngạch chuyên viên (thời gian 12 tuần) do các Trường Chính trị địa phương và Trường Cán bộ của Bộ, ngành được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia uỷ quyền cấp (Phôi chứng chỉ do Học viện hành chính quốc gia phát hành); chứng chỉ tốt nghiệp bồi dưỡng chuyên viên chính (trung - cao trước kia) do Học viện Hành chính quốc gia cấp.

Những công chức có bằng đại học thứ hai là bằng cử nhân hành chính hoặc có chứng nhận đã học xong chương trình cử nhân hành chính do Học viên Hành chính quốc gia cấp thì được miễn chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính;

d. Công chức có chứng chỉ học lớp nghiệp vụ thanh tra nâng cao (do Trường cán bộ Thanh tra Nhà nước cấp);

e. Công chức có chứng chỉ tin học; chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B (hoặc tương đương);

f. Công chức có hệ số lương tối thiểu tính đến khi làm hồ sơ dự thi là 2,97.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi:

Thực hiện Quy định thi nâng ngạch ban hành kèm theo Quyết định số 583/2004/QĐ-TTNN ngày 29 tháng 05 năm 2004 của Tổng Thanh tra Nhà nước, (các Văn bằng, chứng chỉ nộp bản sao (photocopy) có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý và sử dụng công chức.

3. Chỉ tiêu dự thi:

Trên cơ sở chỉ tiêu dự thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính do Bộ Nội vụ phân bổ và gửi thông báo cho từng Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Bộ, ngành, địa phương); căn cứ nhu cầu, vị trí công tác, các Bộ, ngành, địa phương thành lập Hội đồng sơ tuyển cử công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo quy định hiện hành.

Sau khi tổ chức sơ tuyển công chức dự thi theo quy định, chậm nhất là ngày 30 tháng 8 năm 2004 các Bộ, ngành, địa phương phải gửi công văn đề nghị và hồ sơ của công chức dự thi về Thanh tra Nhà nước để tổ chức kỳ thi nâng ngạch vào đầu quý IV - năm 2004.

II. VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI:

1. Hình thức thi:

Công chức dự thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính phải tham dự các phần thi: thi viết, thi vấn đáp hoặc thi trắc nghiệm, thi tin học và thi ngoại ngữ.

2. Nội dung thi

- Thi viết hành chính Nhà nước.

- Thi vấn đáp hoặc trắc nghiệm nghiệp vụ thanh tra.

- Thi tin học.

- Thi ngoại ngữ ở trình độ B của 1 trong 5 thứ tiếng (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc).

Đối với trường hợp chỉ có một bằng đại học ngoại ngữ mà không thuộc diện được miễn thi quy định tại Điểm 3 phần II của công văn này thì phải thi 1 trong 4 thứ tiếng còn lại.

3. Địa điểm thi:

- Tại Trường Cán bộ thanh tra (xã Đông Ngạc, Từ Liên, Hà Nội) đối với các Bộ, ngành tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

- Tại Văn phòng 2 số 496 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Đà Nẵng trở vào.

4. Các tài liệu phục vụ người dự thi thí sinh tự mua.

5. Về phí dự thi thu 300.000 đồng/người (theo Thông tư Liên tịch số 101/2003/TTLT/BTC-BNV, ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức).

- Phí dự thi nộp cho Phòng Kế toán tài vụ Văn phòng Thanh tra Nhà nước.

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương hỗ trợ lệ phí thi trong kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, Thanh tra viên được dự thi.

Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức việc sơ tuyển để cử công chức đi học và dự thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và thông báo nội dung công văn này cho từng người đã được Hội đồng sơ tuyển cử dự thi để nghiên cứu trước; đồng thời gửi báo cáo kết quả sơ tuyển, cơ cấu ngạch Thanh tra viên chính và quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển về Thanh tra Nhà nước.

Quá trình tổ chức thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Thanh tra Nhà nước nghiên cứu giải quyết.

 

 

KT. TỔNG THANH TRA NHÀ NƯỚC
 PHÓ TỔNG THANH TRA NHÀ NƯỚC
TS. Vũ Phạm Quyết Thắng

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

............., ngày..... tháng...... năm .........

ĐƠN XIN DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC THANH TRA

Từ ngạch Thanh tra viên lên ngạch Thanh tra viên chính

Kính gửi: (Bộ) UBND tỉnh......................................................................

Đồng kính gửi: (Thanh tra bộ, tỉnh)........................................................

Tên tôi là:

Ngày sinh:

Địa chỉ cần báo tin:

Trình độ chuyên môn đào tạo:

Đang xếp ngạch: Thanh tra viên (mã số 04025). Thời gian xếp ngạch: Ngày..... tháng..... năm........

Hệ số lương hiện hưởng:.............................................. Thời gian xếp:..............................

Chức vụ hiện nay:

Sau khi nghiên cứu Điều kiện thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính tại văn bản số.............. ngày..... tháng..... năm........ của Thanh tra Nhà nước. Tối thấy bản thân có đủ Điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính và những công việc tôi đang đảm nhận đã có những phần việc theo quy định của ngạch Thanh tra viên chính.

Tôi làm đơn này mong được cơ quan và Bộ........................... (UBND tỉnh.......................) xem xét cho phép tôi tham gia kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính. Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt kỳ thi và chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này là hồ sơ xin dự thi gồm:

1. Bản khai lý lịch khoa học;

2. Văn bằng;

3. Chứng chỉ:      - Ngoại ngữ

- Quản lý hành chính Nhà nước

- Tin học

4. Bản nhận xét đánh giá của cơ quan đang công tác.

5. Hai phong bì (có ghi địa chỉ); 2 ảnh cỡ 4x6;

6. Các chứng chỉ khác (nếu có)...........

 

Kính đơn

        (Ghi rõ họ tên)

PHIẾU THANH TRA VIÊN

Số thẻ:....................

A. SƠ YẾU LÝ LỊCH BẢN THÂN:

Học và tên:........................................ Ngày sinh.......................... Nam, nữ. Bí danh:.........

Chức vụ, đơn vị công tác:....................................................................................................

Quê quán.............................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...................................................................................................................

Dân tộc:......................Thành phần gia đình: ....................................Bản thân....................

Ngày tham gia CM......................... Ngày vào Đảng:........................Chính thức................

Cấp uỷ hiện nay:........................................................ Kể từ ngày.......................................

Lý luận chính trị:.................................................................................................................

Trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ:..........................................................................

.........................................................................Ngành học..................................................

Ngoại ngữ............................................................................................................................

Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, quản lý kinh tế, quản lý N.N đã qua.................................

............................................................................................................................................

Mức lương hiện nay:..........................................Thời gian xếp...........................................

Sức khoẻ:............................................................................................................................

Khen thưởng:......................................................................................................................

Kỷ luật:...............................................................................................................................

B. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Kể cả các chức danh do bầu cử như đại biểu QH, HĐNN, cấp uỷ và đoàn thể, các hội) tốt nghiệp ĐH, PTS, TS năm nào, ở đâu, ngành gì.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Họ và tên vợ (chồng):.........................................................năm sinh..................................

Quê quán:............................................................................................................................

Nghề nghiệp, đơn vị công tác:............................................................................................

Họ và tên con (năm sinh, năm hay nữ, nghề nghiệp và nơi công tác:................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

Xác nhận của cơ quan                                                     Ngày...... tháng...... năm.......

quản lý hồ sơ cán bộ                                                                   Người ghi ký tên

(Đóng dấu, ký tên)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

............., ngày..... tháng...... năm .........

BẢN KHAI LÝ LỊCH KHOA HỌC
DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC THANH TRA

Từ ngạch Thanh tra viên lên ngạch Thanh tra viên chính

PHẦN I.
TỰ THUẬT VỀ BẢN THÂN

Tên tôi là:                                                            Nam, nữ:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

Quê quán:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Chỗ ở hiện nay:

Đơn vị công tác:

Chức vụ hiện nay:

Địa chỉ cần báo tin:

Trình độ chuyên môn đào tạo:

Mã ngạch: 04025. Hệ số lương hiện hưởng:                                 Năm xếp:

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tốt nghiệp đại học (trung học chuyên nghiệp, cao đẳng):

Hệ chính quy, tại chức,....................        Chuyên ngành:

Thời gian đào tạo:................ năm. Năm tốt nghiệp:

2. Bồi dưỡng ở trong hoặc ngoài nước: (ghi rõ cơ quan mở, chứng chỉ, thời gian bồi dưỡng).

PHẦN II.
THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC QUẢN LÝ

1. Về quản lý: Đã chủ trì, tham gia xây dựng các văn bản nào:

2. Về thành tích khoa học:

- Đã tham gia những đề tài nghiên cứu khoa học gì?

- Đã có những đề án, phương án nào được chấp thuận hoặc tham gia xây dựng?

3. Ngoại ngữ: Ghi rõ biết ngoại ngữ gì, trình độ.

STT

Tên ngoại ngữ

Trình độ

Ghi chú

 

 

 

 

 

PHẦN III.
TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC ĐỊNH CỦA CÁ NHÂN

Đối chiếu với tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch Thanh tra viên chính tôi tự xác định như sau:

- Về phẩm chất đạo đức:

- Về học tập nâng cao trình độ:

- Về hoạt động quản lý, nghiên cứu khoa học:

- Về hoạt động thực tiễn công tác thanh tra:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Người tự khai ký tên

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan                                      Xác nhận của Thanh tra bộ, tỉnh

quản lý Thanh tra viên

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 810/TTNN-TCCB ngày 10/06/2004 ngày 10/06/2004 của Thanh tra Nhà nước về việc hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch TTV lên TTV chính năm 2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.607

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!