Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8032/VPCP-V.III năm 2013 chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8032/VPCP-V.III Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 25/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8032/VPCP-V.III
V/v chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Văn phòng Quốc hội có Công văn số 1717/VPQH-TH ngày 17 tháng 9 năm 2013 về việc chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII (dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 10 năm 2013). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chuẩn bị, trình:

a) Báo cáo về tình hình triển khai, thực hiện các Luật, Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp thành Báo cáo của Chính phủ (đối với những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ);

b) Báo cáo của Bộ trưởng, Trưởng ngành đối với việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, thứ 4 và thứ 5.

2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chuẩn bị, trình:

- Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

- Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015); kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đến hết năm 2015.

- Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

- Báo cáo của Chính phủ sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015.

- Báo cáo của Chính phủ về kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các sai phạm trong quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006 - 2012 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

- Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án đang được đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 nhưng còn thiếu vốn và một số dự án quan trọng cấp bách, trong đó có các dự án mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 14).

- Dự án Luật đầu tư công.

b) Phối hợp chuẩn bị: Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi).

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính

a) Chuẩn bị, trình:

- Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2014.

- Báo cáo của Chính phủ công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

- Dự án Luật hải quan (sửa đổi).

b) Phối hợp chuẩn bị: Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị, trình:

a) Báo cáo của Chính phủ về tình hình quốc phòng năm 2013 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

b) Báo cáo về công tác thi hành án trong lực lượng quân đội năm 2013, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp thành Báo cáo của Chính phủ;

c) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

5. Bộ trưởng Bộ Công an

a) Chuẩn bị, trình:

- Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2013.

- Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.

- Báo cáo về công tác thi hành án trong lực lượng công an năm 2013, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp thành Báo cáo của Chính phủ.

- Báo cáo của Chính phủ về tình hình an ninh năm 2013 (gửi đại biểu Quc hội tự nghiên cứu).

- Dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Dự án Luật công an nhân dân (sửa đổi).

b) Phối hợp chuẩn bị: Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

6. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị: Báo cáo của Chính phủ về công tác đối ngoại của Nhà nước năm 2013 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

7. Bộ trưởng Bộ Tư pháp

a) Chuẩn bị, trình:

- Báo cáo của Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước (gửi đại biểu Quc hội tự nghiên cứu).

- Báo cáo, tổng hợp số liệu của các Bộ, ngành, địa phương về công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm đầy đủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, gửi Bộ Công an để tổng hợp thành Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2013.

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình.

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng.

b) Chủ trì, phối hợp với:

- Các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị: Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai, thực hiện các Luật và Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua.

- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan chuẩn bị: Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2013.

- Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan chuẩn bị: Báo cáo của Chính phủ về hoạt động tương trợ tư pháp (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

8. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chuẩn bị, trình: Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

b) Phối hợp chuẩn bị: Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

9. Bộ trưởng Bộ Nội vụ

a) Chuẩn bị, trình: Báo cáo của Chính phủ về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị: Báo cáo của Chính phủ về quá trình và kết quả thực hiện Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan;

c) Phối hợp chun bị: Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

10. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

a) Chuẩn bị, trình: Dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi);

b) Phối hợp chuẩn bị: Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

11. Bộ trưởng Bộ Y tế chuẩn bị, trình:

a) Báo cáo của Chính phủ về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009 - 2012” (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

b) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

12. Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị, trình:

a) Báo cáo của Chính phủ về tình hình rà soát quy hoạch tổng thể về thủy điện;

b) Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Dự án thủy điện Lai Châu (gi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

c) Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

d) Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Dự án thủy điện Sơn La (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

đ) Ngoài ra, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị báo cáo các Dự án gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu, bao gồm:

- Báo cáo về tình hình thực hiện các Dự án thủy điện Sông Bung 4 và Thượng Kon Tum.

- Báo cáo về Dự án Liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

- Báo cáo về Dự án khai thác và nâng cấp đầu nặng lô Junin 2, Venezuela.

- Báo cáo về Dự án khai thác dầu khí 4 lô Khu tự trị Nhenhexky, Liên bang Nga.

- Báo cáo về Dự án khai thác khí các mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh, lô 05 - 2 và lô 05 - 3.

13. Bộ Xây dựng chuẩn bị, trình:

a) Báo cáo của Chính phủ về tình hình xây dựng Nhà Quốc hội (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

b) Dự án Luật xây dựng (sửa đổi).

14. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp chuẩn bị: Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật việc làm.

15. Bộ Giao thông vận tải

a) Chuẩn bị, trình:

- Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

- Báo cáo về Dự án đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1: Bến Thành - Suối Tiên (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.

b) Chủ trì, phối hp với Bộ Công an chuẩn bị, trình: Báo cáo của Chính phủ về tình hình trật tự an toàn giao thông.

16. Thanh tra Chính phủ

a) Chuẩn bị, trình:

- Báo cáo của Chính phủ về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2013 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

- Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

b) Phối hợp chuẩn bị: Báo cáo giải trình, tiếp thu chnh lý dự thảo Luật tiếp công dân.

17. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị để Lãnh đạo Chính phủ trình bày tại Hội trường:

a) Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014;

b) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, thứ 4 và thứ 5 Quốc hội khóa XIII.

18. Sau khi các Báo cáo, Tờ trình, Dự án Luật được Thủ tưng Chính phủ đồng ý trình Quốc hội, các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi tài liệu đến Văn phòng Quốc hội với số lượng 720 bản (650 bản nếu là tài liệu mật) theo bản Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII (riêng Báo cáo về kinh tế - xã hội do Lãnh đạo Chính phủ trình bày đề nghị gửi với slượng 1.200 bản) và gi Văn phòng Chính phủ 30 bản. Đồng thời, chuẩn bị bản tóm tắt để trình bày tại Hội trường trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 phút/1 văn bản với số lượng 550 bản (trừ báo cáo về kinh tế - xã hội do Lãnh đạo Chính phủ trình bày).

Đối với các Dự án Luật được Chính phủ trình và đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tiếp thu và hoàn chỉnh nội dung các dự thảo Luật. Sau đó, theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với các cơ quan liên quan của Quốc hội chuẩn bị và gửi tài liệu đến Văn phòng Quốc hội theo thời hạn ghi trong Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII (kèm theo Công văn này).

Tài liệu phục vụ các cuộc họp của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra, cho ý kiến đối với các nội dung trên, đề nghị các cơ quan cung cấp theo yêu cầu về số lượng văn bản và thời hạn gửi tài liệu của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Các cơ quan có tài liệu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 gửi kèm Bản điện tử các tài liệu trên (trừ tài liệu mật) đến địa chỉ: Vụ Hành chính, Văn phòng Quốc hội, email: vanthuqh@qh.gov.vn và Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, email: tt-tinhoc@qh.gov.vn để lập cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ Kỳ họp (kèm theo 02 bộ tài liệu đầy đủ bằng văn bản giấy của mỗi nội dung để đối chiếu).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH (để b/c);
- TTg, các PTTg CP (để b/c);
- HĐDT và các Ủy ban của QH;
- VPQH: Chủ nhiệm; các Vụ: TH, HC;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, KTN, PL, TH, KGVX, TCCV, NC, V.I, TKBT, QHQT;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

DỰ KIẾN DANH MỤC TÀI LIỆU

PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIII

STT

NỘI DUNG

THỜI HẠN GỬI

GHI CHÚ

 

GIÁM SÁT VÀ CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG KHÁC

 

 

1.

Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Trước 10/10/2013

Trình bày tại Hội trường

Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Trình bày tại Hội trường

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015): kết quả thực hiện từ 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đến hết năm 2015.

Trình bày tại Hội trường

Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015): kết quả thực hiện từ 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đến hết năm 2015.

Trình bày tại Hội trường

Báo cáo về kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

Trình bày tại Hội trường

Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

Trình bày tại Hội trường

2.

Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014.

Trước 10/10/2013

Trình bày tại Hội trường

Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014.

Trình bày tại Hội trường

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015.

Trình bày tại Hội trường

Báo cáo thẩm tra sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015.

Trình bày tại Hội trường

3.

Tờ trình về việc phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ để nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14

Trước

10/10/2013

Trình bày tại Hội trường

Báo cáo thẩm tra việc phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ để nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14

Trình bày tại Hội trường

4.

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

Trước

10/10/2013

Trình bày tại Hội trường

Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

Trình bày tại Hội trường

5.

Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012 của Quốc hội

Trước 10/10/2013

Trình bày tại Hội trường

Báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012 của Quốc hội.

Trình bày tại Hội trường

Báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012 của Quốc hội.

Trình bày tại Hội trường

Báo cáo về công tác thi hành án và kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012 của Quốc hội

Trình bày tại Hội trường

Báo cáo thẩm tra các Báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về công tác thi hành án; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012 của Quốc hội

Trình bày tại Hội trường

6.

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, giai đoạn 2009-2012.

Trước 10/10/2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

Báo cáo giám sát chuyên đề của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, giai đoạn 2009-2012.

Trình bày tại Hội trường

7.

Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Trước 10/10/2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

Báo cáo thẩm tra việc thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

Báo cáo giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

8.

Báo cáo về quá trình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan

Sau khi kết thúc phiên họp 22 của UBTVQH

Trình bày tại Hội trường

Báo cáo thẩm tra về quá trình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan

Trình bày tại Hội trường

9.

Báo cáo về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua.

Trước 10/10/2013

Trình bày tại Hội trường

Báo cáo thẩm tra tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua

Trình bày tại Hội trường

10.

Báo cáo quy hoạch tổng thể về thủy điện

Sau khi kết thúc phiên họp 22 của UBTVQH

Trình bày tại Hội trường

Báo cáo thẩm tra quy hoạch tổng thể về thủy điện.

Trình bày tại Hội trường

11.

Một số Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của các cơ quan của Quốc hội

Trước 10/10/2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

12.

Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Sau khi kết thúc phiên họp 22 của UBTVQH

Trình bày tại Hội trường

Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

Trình bày tại Hội trường

Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và thứ 5

Trình bày tại Hội trường

Báo cáo tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Gửi các Đoàn ĐBQH

13.

Báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Trước 10/10/2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

Báo cáo công tác của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Trước 10/10/2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

14.

Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện.

Trước 10/10/2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

15.

Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trước 10/10/2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

16.

Báo cáo về kế hoạch kiểm toán hàng năm

Trước 10/10/2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

17.

Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13

Trước 10/10/2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

18.

Báo cáo về công tác đối ngoại của Nhà nước năm 2013

Trước 10/10/2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

Báo cáo thẩm tra về báo cáo công tác đối ngoại của Nhà nước năm 2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

19.

Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013

Trước 10/10/2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

Báo cáo thẩm tra về báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

20.

Báo cáo về tình hình quốc phòng, an ninh năm 2013

Trước 10/10/2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

Báo cáo thẩm tra về báo cáo tình hình quốc phòng, an ninh năm 2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

21.

Báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2013

Trước 10/10/2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

Báo cáo thẩm tra về tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

22.

Báo cáo về tình hình thực hiện công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh

Trước 10/10/2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

23.

Báo cáo về tình hình thực hiện Dự án thủy điện Lai Châu

Trước 10/10/2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

Báo cáo thẩm tra về báo cáo tình hình thực hiện Dự án thủy điện Lai Châu

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

24.

Báo cáo về tình hình thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Trước 10/10/2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

Báo cáo thẩm tra về báo cáo tình hình thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

25.

Báo cáo về tình hình thực hiện công trình thủy điện Sơn La

Trước 10/10/2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện công trình thủy điện Sơn La

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

26.

Báo cáo về hoạt động tương trợ tư pháp

Trước 10/10/2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

Báo cáo thẩm tra về báo cáo hoạt động tương trợ tư pháp

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

27.

Báo cáo về tình hình xây dựng Nhà Quốc hội

Trước 10/10/2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

28.

Báo cáo về công tác bồi thường của Nhà nước

Trước 10/10/2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

Báo cáo thẩm tra về báo cáo công tác bồi thường của Nhà nước

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

29.

Báo cáo kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các sai phạm trong quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006 - 2012

Trước 10/10/2013

Gửi ĐBQH tự nghiên cứu

 

CÁC DỰ ÁN LUẬT

 

 

1.

Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tiếp công dân

Trước 01/10/2013

Trình bày tại Hội trường

Dự thảo Luật tiếp công dân

 

2.

Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Trước 01/10/2013

Trình bày tại Hội trường

Dự thảo Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

 

3.

Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Trước 01/10/2013

Trình bày tại Hội trường

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

 

4.

Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi)

Trước 01/10/2013

Trình bày tại Hội trường

Dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi)

 

5.

Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy

Trước 01/10/2013

Trình bày tại Hội trường

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy

 

6.

Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trước 01/10/2013

Trình bày tại Hội trường

Dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 

7.

Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật việc làm

Trước 01/10/2013

Trình bày tại Hội trường

Dự thảo Luật việc làm

 

8.

Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Trước 01/10/2013

Trình bày tại Hội trường

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

 

9.

Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng

Trước 01/10/2013

Trình bày tại Hội trường

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng

 

10.

Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Trước 01/10/2013

Trình bày tại Hội trường

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013)

Trình bày tại Hội trường

11.

Dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam: Tờ trình, báo cáo thẩm tra, dự thảo Luật và các tài liệu khác theo quy định

Trước 01/10/2013

Trình bày tại Hội trường

(chỉ đối với tờ trình và báo cáo thẩm tra)

12.

Dự án Luật xây dựng (sửa đổi): Tờ trình, báo cáo thẩm tra, dự thảo Luật và các tài liệu khác theo quy định

Trước 01/10/2013

Trình bày tại Hội trường

(chỉ đối với tờ trình và báo cáo thẩm tra)

13.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa: Tờ trình, báo cáo thẩm tra, dự thảo Luật và các tài liệu khác theo quy định

Trước 01/10/2013

14.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình: Tờ trình, báo cáo thẩm tra, dự thảo Luật và các tài liệu khác theo quy định

Trước

01/10/2013

15.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế: Tờ trình, báo cáo thẩm tra, dự thảo Luật và các tài liệu khác theo quy định

Trước 01/10/2013

Trình bày tại Hội trường

(chỉ đối với tờ trình và báo cáo thẩm tra

16.

Dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi): Tờ trình, báo cáo thẩm tra, dự thảo Luật và các tài liệu khác theo quy định

Trước 01/10/2013

17.

Dự án Luật phá sản (sửa đổi): Tờ trình, báo cáo thẩm tra, dự thảo Luật và các tài liệu khác theo quy định

Trước 01/10/2013

18.

Dự án Luật công an nhân dân (sửa đổi): Tờ trình, báo cáo thẩm tra, dự thảo Luật và các tài liệu khác theo quy định

Trước 01/10/2013

19.

Dự án Luật đầu tư công: Tờ trình, báo cáo thẩm tra, dự thảo Luật và các tài liệu khác theo quy định

Trước 01/10/2013

20.

Dự án Luật hải quan (sửa đổi): Tờ trình, báo cáo thẩm tra, dự thảo Luật và các tài liệu khác theo quy định

Trước 01/10/2013

Trình bày tại Hội trường

(chỉ đối với tờ trình và báo cáo thẩm tra

21.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam: Tờ trình, báo cáo thẩm tra, dự thảo Luật và các tài liệu khác theo quy định

Trước 01/10/2013

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8032/VPCP-V.III năm 2013 chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.329
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33