Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7948/BTP-CNTT thực hiện Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Số hiệu: 7948/BTP-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành: 22/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7948/BTP-CNTT
V/v: Triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Giám đốc các Sở Tư pháp;
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 24/10/2011, Bộ trưởng đã ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (kèm theo Quyết định số 4146/QĐ-BTP([1])) và giao cho Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Quy chế này, hàng năm tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Bộ trưởng.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử, đảm bảo Cổng thông tin điện tử là kênh thông tin chính thức của Bộ Tư pháp, phản ánh chính xác, kịp thời, toàn diện hoạt động của Bộ, ngành theo đúng mục đích ban hành Quy chế, Bộ Tư pháp yêu cầu các đơn vị sớm triển khai các việc sau:

1. Giao nhiệm vụ đầu mối cung cấp thông tin cho Văn phòng hoặc Phòng Hành chính - Tổng hợp của đơn vị (trường hợp đơn vị không có bộ phận phụ trách công tác hành chính tổng hợp thì giao cho cá nhân phụ trách công tác này của đơn vị), trong đó quy định rõ Trưởng phòng hoặc tương đương (hoặc cá nhân phụ trách công tác hành chính tổng hợp của đơn vị) chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ này (Quyết định của đơn vị gửi về Cục Công nghệ thông tin trước ngày 30/12/2011).

- Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm giám sát và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đầu mối theo quy định tại Điều 20 của Quy chế; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tính chính xác của các thông tin, dữ liệu do đầu mối cung cấp cho Cổng thông tin điện tử.

2. Cung cấp, rà soát, phối hợp xử lý thông tin liên quan đến hoạt động của đơn vị, Bộ, ngành; trả lời thông tin phản hồi, hỏi đáp pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử theo quy định của Quy chế. Đơn vị thực hiện trách nhiệm đối với Cổng thông tin điện tử thông qua vai trò của đầu mối cung cấp thông tin của đơn vị.

Đơn vị, cá nhân tham gia cung cấp thông tin được hưởng nhuận bút, thù lao theo quy định của Chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1690/QĐ-BTP ngày 17/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

3. Các đơn vị có trang thông tin thành phần tích hợp trên Cổng thông tin điện tử chủ động tổ chức việc thu thập, tiếp nhận, biên tập, cập nhật thông tin cho trang thông tin của đơn vị theo quy định của Quy chế.

4. Các đơn vị đang cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức cần chủ động phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 trở lên trong quý I năm 2012 (Dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trực tuyến và việc cung cấp các dịch vụ này được quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ).

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện công văn này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7948/BTP-CNTT thực hiện Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.959

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.168