Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 78/CCTTHC về việc thống kê thủ tục hành chính do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 78/CCTTHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ Người ký: Ngô Hải Phan
Ngày ban hành: 25/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 78/CCTTHC
V/v thống kê thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

Tổ công tác thực hiện Đề án 30 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

1. Để phục vụ công tác thống kê thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương, căn cứ Công văn số 65/CCTTHC ngày 4 tháng 5 năm 2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ đã hoàn chỉnh lại danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý được thực hiện tại các cấp chính quyền. Tổ công tác chuyên trách đã đăng tải các danh mục thủ tục hành chính nêu trên tại Trang tin điện tử của Tổ theo địa chỉ: http://thutuchanhchinh.vn/tai-van-ban.

Đề nghị Tổ công tác thực hiện Đề án 30 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào danh mục thủ tục hành chính đã được các bộ, ngành hoàn chỉnh để yêu cầu các cơ quan thống kê thủ tục hành chính thực hiện việc thống kê theo đúng phạm vi thống kê nêu tại Công văn số 50/CCTTHC ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Tổ công tác chuyên trách.

2. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng có hiệu quả kỹ thuật dùng “1 văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung nhiều văn bản” tại Chỉ thị số 636/CT-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2009, qua trao đổi với một số Tổ công tác về Mẫu quyết định ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã và cấp huyện tại Phụ lục I, II Công văn số 63/CCTTHC ngày 04 tháng 5 năm 2009 của Tổ công tác chuyên trách, để bảo đảm việc ban hành văn bản theo đúng quy định, Tổ công tác chuyên trách trân trọng thông báo và đề nghị Tổ công tác thực hiện Đề án 30 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật để ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại đơn vị cấp xã, cấp huyện tại địa phương (xin gửi đính kèm mẫu Quyết định tại Phụ lục I, II).

Đề nghị Tổ công tác thực hiện Đề án 30 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đúng các yêu cầu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN (để b/c), Cổng TTĐT;
- TCTCT: Tổ phó và các thành viên;
- Lưu VT, CCTTHC (5).

KT. TỔ TRƯỞNG
TỔ PHÓ THƯỜNG TRỰC
Ngô Hải Phan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 78/CCTTHC về việc thống kê thủ tục hành chính do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.114

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227