Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7719/BYT-KH-TC năm 2018 công bố hết hiệu lực của văn bản hướng dẫn thi hành Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 7719/BYT-KH-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 20/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7719/BYT-KH-TC
V/v công bố hết hiệu lực của văn bản hướng dẫn thi hành Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương;
- B
o hiểm xã hội Việt Nam;
- Y tế các Bộ/ Ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Thực hiện Luật bảo hiểm y tế, Liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Đ làm rõ và hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện; sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam Bộ Y tế đã ban hành một số văn bản hướng dẫn việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC gồm: Công văn số 824/BYT-KH-TC ngày 16/02/2016, Công văn số 1044/BYT-KH-TC ngày 29/02/2016 và Công văn số 7117/BYT-KH-TC ngày 27/9/2016.

Thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 và Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp; trong đó đã đưa các nội dung hưng dẫn tại các công văn nêu trên vào nội dung của Thông tư số 15/2018/TT-BYT và Thông tư số 39/2018/TT-BYT.

Để bảo đảm tính thống nhất trong việc áp dụng văn bản, Bộ Y tế thông báo các công văn hướng dẫn việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC tại 3 văn bản nêu trên đã hết hiệu lực áp dụng từ ngày Thông tư số 15/2018/TT-BYT có hiệu lực thi hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-
Các đ/c Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ T
ài chính;
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố thuộc TW;
- Cục QL KC
B, Vụ BHYT; Vụ PC;
- Lưu: VT, KHTC(4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7719/BYT-KH-TC năm 2018 công bố hết hiệu lực của văn bản hướng dẫn thi hành Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


308

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139