Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 757/BHXH-TCCB về chuyển loại viên chức do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 757/BHXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Cù Ngọc Oánh
Ngày ban hành: 06/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 757/BHXH-TCCB
V/v chuyển loại viên chức

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội nhận được văn bản của Bảo hiểm xã hội một số tỉnh, thành phố đề nghị chuyển loại cho viên chức. Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:

Thực hiện Luật Viên chức, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang triển khai đề án xác định vị trí làm việc và xây dựng cơ cấu ngạch viên chức đối với từng lĩnh vực cho phù hợp để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng, bố trí, sắp xếp viên chức của các đơn vị trong Ngành. Vì vậy, trong khi triển khai đề án và chờ các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Viên chức, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa thực hiện việc chuyển loại viên chức loại C, loại B, loại Ao (đang hưởng lương các ngạch nhân viên, cán sự hoặc chuyên viên cao đẳng) sang viên chức loại B hoặc loại A1 đối với viên chức đang công tác tại các đơn vị trong Ngành.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (2).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cù Ngọc Oánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 757/BHXH-TCCB về chuyển loại viên chức do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.446
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127