Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 751/VPCP-V.I năm 2019 về giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến chợ Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 751/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 25/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 751/VPCP-V.I
V/v giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến chợ Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn.

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1469/BC-TTCP ngày 04 tháng 9 năm 2018 về việc kiểm tra, xem xét việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của một số công dân liên quan đến chợ Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Cơ bản đồng ý kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Báo cáo số 1469/BC-TTCP ngày 04 tháng 9 năm 2018. Thanh tra Chính phủ kiểm tra, kết luận rõ một số nội dung theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 6803/BTNMT-TTr ngày 13 tháng 12 năm 2018, công bố kết quả kiểm tra và trả lời các công dân.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1469/BC-TTCP ngày 04 tháng 9 năm 2018; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

3. Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Công an và Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố kết quả kiểm tra, có văn bản trả lời công dân có đơn khiếu nại, kiến nghị; tuyên truyền, giải thích, vận động các công dân chấp hành pháp luật, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ủy ban TWMTTQ Vi
t Nam;
- Trụ sở Tiếp c
ông dân Trung ương:
- VPCP
: BTCN, PCN Nguyn Duy Hưng, các Vụ: TH, CN, QHĐP, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, V.I (3). TS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 751/VPCP-V.I năm 2019 về giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến chợ Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.099

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241