Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7472/VPCP-QHQT về việc lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đi công tác nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7472/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7472/VPCP-QHQT
V/v lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đi công tác nước ngoài

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Tỉnh ủy Lâm Đồng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (công văn số 8695/UBND-NV, ngày 10 tháng 12 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng báo cáo Ban Bí thư về việc đồng chí Huỳnh Phong Tranh đi công tác tại Lào theo quy định.

2. Đồng ý Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Đức Hòa đi Pháp trong khoảng 1 tuần vào đầu tháng 1 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm,
- Ban Bí thư;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý
các Vụ: TH, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).18

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7472/VPCP-QHQT về việc lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đi công tác nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.943
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180