Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7419/VPCP-KTTH về việc gia hạn Dự án Thủy lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn II do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7419/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7419/VPCP-KTTH
V/v gia hạn Dự án Thủy lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn II

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét tờ trình của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 144/TTr-NHNN ngày 19 tháng 12 năm 2007 về việc gia hạn Hiệp định vay vốn Dự án Thủy lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn II (mã số 1855 VIE) với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 115969/BTC-TCĐN ngày 26 tháng 11 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9124/BKH-KTĐN ngày 12 tháng 12 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian kết thúc Dự án Thủy lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn II nêu trên đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 và ngày khóa sổ khoản vay đến ngày 30 tháng 6 năm 2010.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Dự án, đảm bảo dự án được thực hiện đúng hạn và hiệu quả.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục gia hạn Hiệp định vay cho Dự án với ADB theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
 Văn Trọng Lý, Vụ TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 22

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7419/VPCP-KTTH về việc gia hạn Dự án Thủy lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn II do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.862

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178