Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 735/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi

Số hiệu: 735/TTCP-C.IV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Trần Đức Lượng
Ngày ban hành: 13/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 735/TTCP-C.IV
V/v Ban hành danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng BCĐ Trung ương về PCTN;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao.

 

Ngày 27/10/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, ngày 15/8/2008 Thanh tra Chính phủ đã có văn bản số 1646/TTCP-C.IV đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 158/NĐ-CP. Tuy nhiên, tính đến ngày 09/04/2009 mới có 18/38 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành danh mục nói trên theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP , bao gồm: Kiểm toán Nhà nước; các bộ: Công thương, Nội vụ, Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Y tế, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Dân tộc; cơ quan thuộc Chính phủ; Ban quản lý Lăng Chủ tịch HCM, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Vì vậy đề nghị các cơ quan trong phạm vi trách nhiệm của mình, khẩn trương ban hành danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi và gửi cho Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/4/2009 để tổng hợp báo cáo Chính phủ và Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TTCP;
- Lưu: VP, C.IV

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Trần Đức Lượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 735/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.109
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104